De uitdagingen voor gezondheidszorg en toegang tot medicijnen

Niet voor iedereen op onze planeet is het zo vanzelfsprekend om toegang te krijgen tot de nodige, en betaalbare, medische zorg. Elke dag sterven 800 vrouwen aan complicaties tijdens hun zwangerschap of bevalling. Vaak zijn die complicaties die best te vermijden. Elk jaar komen 100 miljoen mensen in de armoede terecht omwille van de hoge gezondheidskosten. Het recht op gezondheidszorg staat nochtans ingeschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De toegang tot gezondheidszorg is een basisrecht en helemaal geen luxe. Elke burger moet toegang krijgen tot medische zorg, ongeacht zijn financiële situatie. Iedereen zou terecht moeten kunnen in een lokaal gezondheidscentrum of in een ziekenhuis. Maar dat is niet het geval, omdat medicijnen te duur zijn, totaal ontbreken of van slechte kwaliteit zijn, omdat de infrastructuur gebrekkig is of omdat het medisch personeel niet goed opgeleid is.

Een gezondheidsverzekering voor iedereen

Om dit onrecht te bestrijden, zet Oxfam samen met haar partners alles in het werk om een universele gezondheidsverzekering te doen ontstaan. Zo’n verzekering is de meest doeltreffende methode voor een goede volksgezondheid. Ze garandeert dat elk individu toegang heeft tot de nodige medische zorg zonder dat hij hiervoor financiële risico’s moet nemen.

Een betere gezondheid is een cruciaal element in duurzame ontwikkeling en in de strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid. Gezonde kinderen kunnen makkelijker naar school gaan. Een goede gezondheid laat volwassenen toe om productiever te zijn en om actiever deel te nemen aan het familieleven, de gemeenschap en de economie.

Om een universele gezondheidsverzekering in te voeren, heeft een overheid een stevig nationaal gezondheidssysteem nodig, aangepast aan de noden van de bevolking. Elk nationaal gezondheidszorgbeleid moet ook ruimte voorzien voor gezondheidseducatie. Het moet investeren in ziektepreventie, in het vroegtijdig opsporen van ziekten en in een betere opvolging van patiënten.

Voldoende financiering garanderen

Ook de toegang tot medische zorg en de financiering ervan zijn van essentieel belang. Overheden moeten voldoende financiële middelen voorzien voor hun gezondheidsbeleid, zodat gebruikers zich geen zorgen moeten maken over eventuele financiële problemen. Maar er is geen allesomvattend model om een universele gezondheidsverzekering te financieren. Elk land moet voor zichzelf uitmaken welk model het best aangepast is aan zijn eigen situatie.

Simpele oplossingen liggen niet voor het rapen. Maar een efficiënte manier om financiële middelen te verzamelen voor de gezondheidszorg is een rechtvaardiger belastingsysteem. Met een wereldwijde actie tegen belastingontduiking zouden ontwikkelingslanden jaarlijks meer dan 160 miljard kunnen besparen. Dat is vier keer zoveel als het gezondheidsbudget van alle Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara samen.