Diensthoofd ‘Beheer der Gebouwen’ (m/v/x)

Oxfam is een internationale ontwikkelingsorganisatie die burgers mobiliseert tegen de armoede.

Onder leiding van de Operationeel Directeur van onze vereniging zorgt het diensthoofd Beheer der Gebouwen, over alle departementen van de organisatie heen, voor ondersteuning op vlak van beheer van de werkruimtes.

 

Uw functie: 

 • U coördineert de renovatie- en onderhoudswerken in de kantoren van de vereniging ;
 • U organiseert en superviseert de activiteiten van de dienstmedewerkers op het vlak van onderhoud en opkuis van de kantoren (5 personen) ;
 • U verzekert de algemene goede staat en het administratieve en technische beheer van de gebouwen en van het materieel dat er aanwezig is, meer bepaald voor wat betreft de volgende punten ;
  • U neemt deel aan de uitwerking van het jaarlijks budget dat uitgetrokken wordt voor de uit te voeren werken en zorgt voor de opvolging ervan.
  • U organiseert de werken door eerst prioriteiten te stellen (bepalen hoeveel personeel er nodig is, ondernemingen uitkiezen, deadlines uitstippelen, enz.).
  • U zorgt voor het opstarten en opvolgen van de procedures voor de openbare markten, alsook voor de interne protocols.
  • U verzekert de technische opvolging van de werken.
  • U zorgt ervoor dat alle technische installaties (gas, electriciteit, verwarmingsketels…) steeds aan de voorschriften voldoen.
  • U zorgt voor het controleren van de veiligheid van de gebouwen waarvan Oxfam eigenaar is (veiligheidssystemen, alarmen en contacten met  de ordediensten).
  • U superviseert en coördineert het werk van de kuisploeg en de technische dienst van het gebouw
  • U volgt de reglementaire en wettelijke evoluties die van toepassing zijn op de werking.
  • U zorgt ervoor dat de nodige exploitatietoelatingen aanwezig zijn en dat alle gebouwen waarvan Oxfam eigenaar is (2 gebouwen), conform de voorschriften zijn.
 • U verzekert het mobiel telefoonverkeer binnen de organisatie ;
 • U zorgt voor de opvolging van de verschillende verzekeringen in de organisatie (BA, Wet op de Verzekering, missie, electronisch materieel).


Uw profiel

 • U onderschrijft de waarden van Oxfam-Solidariteit.
 • U hebt een goede juridische kennis of ervaring op gebied van verzekeringen, openbare markt en reglementeringen rond stadsbouw en milieu.
 • U beschikt over heel wat ervaring voor het beheer van technische installaties in het gebouw.
 • U beschikt over analytische vaardigheden en bent in staat om problemen op te lossen.
 • U hebt een strategische visie en bent in staat om taken te plannen.
 • U kunt een ploeg sturen en motiveren.
 • U hebt een goede actieve kennis van het Nederlands en het Frans.
 • U hebt een diploma van hoger onderwijs of u beschikt over de juiste ervaring.

Oxfam biedt u:

 • Voltijds contract (38u) voor onbepaalde duur
 • Werkplaats: zetel van Oxfam-Solidariteit, Vier-windenstraat 60, 1080 Brussel
 • Maandelijks brutosalaris: min. 2.510 €– max. 4.240 (voor 30 jaar nuttige ervaring), 13de maand, maaltijdcheques, groepsverzekering en extra-legaal verlof
 • Indiensttreding: van zodra het voor u mogelijk is.

 

Bent u de persoon die wij zoeken?

Stuur dan uw CV en motivatiebrief naar OBE.Jobs@oxfam.org ten laatste op 2 december, met als referentie «Naam Voornaam + Diensthoofd Beheer Gebouw».

Voor Oxfam zijn gelijke kansen belangrijk. De kandidaten worden dus geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, zonder dat er rekening wordt gehouden met hun leeftijd, afkomst of geslacht.

Oxfam engageert zich ertoe te zorgen voor het beschermen en bevorderen van het welzijn van kinderen, jongeren en volwassen en verwacht van alle personeelsleden en vrijwilligers dat ze dit engagement laten blijken via gemeenschappelijke waarden en een gedragscode (meer info: https://www.oxfam.org/en/explore/how-oxfam-fights-poverty).
 

 


 

 

Flickr date taken: 
vrijdag, 8 november, 2019 t/m maandag, 2 december, 2019