Cyclonen Idai en Kenneth in Zuidoost-Afrika

De Oxfam-teams hebben erg dringend jouw hulp nodig om de mensen te helpen die getroffen zijn door cyclonen Idai & Kenneth in Mozambique, Malawi en Zimbabwe.

Help ons levens redden en doe nu een gift:

 

EUR
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die in de afbeelding worden weergegeven.

informatie over fondsenwerving

Wanneer u op jaarbasis 40 euro of meer schenkt, dan hebt u recht op een fiscaal attest voor het totale bedrag van uw giften. Oxfam-Solidariteit verstuurt de attesten automatisch in de maand maart in het jaar na uw gift. Giften komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag.


VEF-AERF

Oxfam-Solidariteit is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

€ 30 369,00 

De noodsituatie blijft na de verwoestende doortocht van cycloon Idai in Zuidoost-Afrika in maart en van cycloon Kenneth die Mozambique heeft getroffen op 26 april. De 2 cyclonen haalden het leven overhoop van 3 miljoen mensen en maakten 800 doden.

Oxfam-teams zijn ter plaatse sinds eind maart en hebben al duizenden mensen geholpen. Dankzij de vele giften hebben we levens gered maar de noden blijven enorm. Hele dorpen zijn nog steeds afgesloten van de buitenwereld, honderdduizenden mensen zijn dakloos en hebben voedselhulp of sanitaire voorzieningen nodig.

  • Voor € 35 kunnen we hygiënekits verdelen, zodat ziektes zich niet kunnen verspreiden
  • Met € 60 kunnen we drinkwater leveren aan families die alles verloren zijn geraakt
  • Met € 100 kunnen we toiletten en kraantjes installeren voor kwetsbare gezinnen