Dringende noodhulp voor Jemen

14 miljoen mensen worden met hongersnood bedreigd. Help ons hen te helpen.

Steun de bevolkingen die getroffen worden door de hongersnood.

EUR
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die in de afbeelding worden weergegeven.

informatie over fondsenwerving

Wanneer u op jaarbasis 40 euro of meer schenkt, dan hebt u recht op een fiscaal attest voor het totale bedrag van uw giften. Oxfam-Solidariteit verstuurt de attesten automatisch in de maand maart in het jaar na uw gift. Giften komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag.
Opgelet! Voor giften betaald via PayPal mag Oxfam-Solidariteit geen fiscaal attest uitreiken.


VEF-AERF

Oxfam-Solidariteit is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

€ 62 859,16 

Steun gezinnen die belaagd worden door oorlog, honger en cholera.

Jemenitische burgers worden geconfronteerd met een driedubbele bedreiging: oorlog, ziekte en hongersnood. Elke drie uur sterft er een burger tijdens gevechten.

Door het aanhoudende conflict, de luchtaanvallen en de importbeperkingen worden 14 miljoen mensen met hongersnood bedreigd.

Tegelijk werden de afgelopen 2 jaren meer dan 1,3 miljoen gevallen van cholera geteld.

Oxfam biedt vitale hulp ter plaatse: verdeling van drinkbaar water, installatie van toiletten om ziektes te voorkomen en financiële steun aan gezinnen om voedsel te kunnen kopen op de lokale markten.

De humanitaire crisis is echter zo omvangrijk dat we uw hulp nodig hebben om meer mensen te kunnen helpen.

  • 35 euro = voedselhulp voor kwetsbare gezinnen
  • 60 euro = drinkbaar water verschaffen aan mensen die de bombardementen ontvluchten
  • 100 euro = om hygiënekits te verdelen tegen de verspreiding van ziektes