Vluchtelingen en migranten

Meer dan 60 miljoen mensen zijn vandaag op de vlucht: gedwongen om hun huis te verlaten, gevlucht voor oorlog, geweld en honger.

Samen kunnen we vluchtelingen helpen.

EUR
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die in de afbeelding worden weergegeven.

informatie over fondsenwerving

Wanneer u op jaarbasis 40 euro of meer schenkt, dan hebt u recht op een fiscaal attest voor het totale bedrag van uw giften. Oxfam-Solidariteit verstuurt de attesten automatisch in de maand maart in het jaar na uw gift. Giften komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag.


VEF-AERF

Oxfam-Solidariteit is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

€ 8 164,00 

Meer dan 1 miljoen vluchtelingen zijn op dit moment aangekomen in Europa. In Italië trekt een mobiel team met een speciale Oxfam-bus langs opvangcentra om juridische en psychosociale hulp te verlenen en om lokale hulpverleners op te leiden. In de Balkan (Servië, Macedonië en Griekenland) helpt Oxfam de vluchtelingen aan de grenzen met douches en toiletten, winterkits met een slaapzak en een dikke jas en voedselbonnen. 

Maar de meeste vluchtelingen blijven in hun thuisland of in één van de buurlanden. De voorbije twee jaar heeft Oxfam humanitaire hulp verleend aan meer dan vijf miljoen mensen in conflictgebieden, vluchtelingenkampen en gastgemeenschappen. Oxfam oefent ook druk uit op de overheden. Die moeten oog hebben voor de rechten en de behoeften van de vluchtelingen.