Humanitaire crisis in Congo

Miljoenen mensen zijn moeten vluchten voor het aanslepend geweld in de Democratische Republiek Congo, onder meer in Kasai, Tanganyika, Ituri, Kivu …. Met 3,8 miljoen mensen op de vlucht is dit de grootste vluchtelingencrisis in heel Afrika. 13 miljoen mensen hebben er dringend humanitaire hulp nodig. 

Doe een gift

Dit zijn de uitdagingen in Democratische Republiek Congo

De Congolezen staan voor heel wat uitdagingen. Op economisch vlak, met onder andere een publieke infrastructuur (bv. wegen) die dringend aan verbetering toe is. En op het vlak van veiligheid: 3,8 miljoen mensen zijn op de vlucht in eigen land voor het aanhoudende geweld.

Politiek en economisch instabiel

2017 was voor Congo een jaar waarin de politieke situatie minder stabiel werd. Er zouden opnieuw nationale verkiezingen komen, maar die werden uitgesteld. Het mandaat van de huidige president werd verlengd. Organisaties uit het middenveld en politieke tegenstanders hebben het steeds moeilijker om vrij en in het openbaar hun mening te uiten. Er gebeuren steeds meer preventieve arrestaties.

Ook op economisch vlak gaat het moeilijk. Er zijn veel gebreken in de gezondheidssector en in het onderwijs. Wegen, elektriciteits- en waterleidingen zijn vaak in slechte staat. Die dingen hebben een grote impact op de Congolese economie en op het welzijn van de Congolezen zelf. En deze economische crisis gaat ook samen met een sterke stijging van de prijzen van basisproducten. 

Noodtoestand

De politieke en economische situatie in Congo is op dit moment zeer onzeker, en dat heeft een belangrijke impact op de veiligheid van de mensen en de humanitaire situatie in Congo. Het afgelopen jaar zijn de spanningen en conflicten tussen gemeenschappen terug opgelopen en verergerd. Ze treffen nu ook gebieden die voordien als stabiel werden beschouwd. 

De laatste decennia was geweld in bepaalde regio’s een constante. 3,8 miljoen Congolezen zijn op de vlucht in eigen land, en ze mensen leven in bijzonder onzekere omstandigheden. Verschillende gewapende groepen blijven actief, met verkrachting en plundering als schrikwekkende wapens. 

De situatie verslechtert in heel Congo, in het bijzonder in de provincies Tanganyika, Zuid-Kivu en Kasaï (lees hier verhalen uit deze regio). De Verenigde Naties hebben de toestand daar uitgeroepen tot een humanitaire noodtoestand van de zwaarste categorie (Level 3 Emergency). 

  • In Kasaï onstond in augustus 2016 een conflict als gevolg van de opstand van een lokale militie. Het conflict breidde snel uit en bereikte dramatische proporties en brutaliteit.
  • In Tanganyika zijn onderhuidse spanningen tussen gemeenschappen snel geëscaleerd sinds midden 2016. Ook de gewelddadige militaire operaties zijn sinds dan toegenomen. De spanningen zijn het gevolg van een heropleving van een conflict tussen de Pygmeeën-gemeenschap en de Luba-gemeenschap.
  • De provincies Noord- en Zuid-Kivu blijven kampen met confrontaties tussen verschillende gewapende bevolkingsgroepen, en met pogingen om deze groepen onschadelijk te maken. In Noord-Kivu nemen de spanningen tussen verschillende gemeenschappen toe. 

Vluchten en honger

Het gevolg van de aanhoudende spanningen en het geweld in Congo? Burgers worden gevangengenomen en slaan massaal op de vlucht. Met 3,8 miljoen intern ontheemden speelt zich in de Democratische Republiek Congo momenteel de grootste interne vluchtelingencrisis van heel Afrika af. 

En omdat de situatie zo onveilig is, raken mensen in Congo nog maar moeilijk aan eten. Ook boeren gingen op de vlucht voor het geweld, en daardoor hebben ze 3 opeenvolgende oogstseizoenen gemist. Ernstige voedseltekorten zijn nu het resultaat. Meer dan 3 miljoen mensen leven in ernstige voedselonzekerheid. Teveel gezinnen moeten overleven met 1 maaltijd per dag. 

Logistieke uitdaging voor humanitaire hulp

Toegang krijgen tot deze regio’s in Congo, om humanitaire hulp te leveren, is bovendien een echte logistieke uitdaging. De wegen en infrastructuur zijn dikwijls in slechte staat, en bepaalde gebieden zijn daardoor moeilijk om te bereiken, zeker tijdens het regenseizoen. De hoofdwegen zijn vaak onveilig, en daardoor moeten humanitaire hulpverleners noodgedwongen langere routes nemen om de mensen te bereiken die hulp nodig hebben. 

Oxfam-teams ter plaatse doen in Congo wat ze kunnen om hulp te brengen tot bij de mensen die dat het meest kunnen gebruiken, bijvoorbeeld door eten of door cash geld te verdelen en de lokale economie er weer bovenop te helpen

Dit doet Oxfam in Congo 

Hoe pakt Oxfam de humanitaire crisis aan in Congo?

Oxfam-teams zijn ter plaatse om voedsel, drinkbaar water en sanitair te voorzien voor vluchtelingen en de meest kwetsbare families. Toch verkeren er nog duizenden mensen in nood. Help ons hen te helpen.

Omdat de situatie in Democratische Republiek Congo steeds verergert - met name in de regio’s Kasai, Tanganyika en Zuid-Kivu - hebben de Verenigde Naties er een noodsituatie van de ergste categorie uitgeroepen. Hoe komt dit? Eerst en vooral heerst een totale politieke impasse, met verkiezingen die voortdurend uitgesteld worden. Bovendien zijn er steeds meer gewapende bendes, die geweld tegen onschuldige burgers niet schuwen.

Miljoenen mensen zijn moeten vluchten voor het aanslepend geweld in het land, onder meer in Kasai, Tanganyika, Ituri, Kivu …. Met 3,8 miljoen mensen op de vlucht is dit de grootste vluchtelingencrisis in heel Afrika. 13 miljoen mensen hebben er dringend humanitaire hulp nodig.

Schenk nu

Noodhulp

Oxfam helpt meer dan 400.000 mensen in Congo door drinkbaar water, sanitair en cash geld te voorzien voor de meest kwetsbare families. Daarnaast schenken we zaaigoed en werktuigen aan landbouwers. Samen met WFP, het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, verdeelt Oxfam ook rechtstreeks voedsel aan meer dan 100.000 mensen. Ten slotte installeren we er waterputten met manuele pompen.

Raphaël zit voor het gezondheidscentrum dat hij beheert en getuigt over de harde realiteit:

"Sinds april vang ik hier veel weeskinderen op, ze komen hier bebloed aan. We tellen nu 200 patiënten. Ze hebben hun ouders zien sterven voor hun ogen, ze zijn alles kwijt. Ik zou graag in staat zij om hen eten te geven, en de nodige medicijnen tegen diarree en koorts. Er zijn 30 zuigelingen bijgekomen sinds april. Het is goed dat we latrines hebben van Oxfam. Nu willen we graag verder gaan met het zuiveren van water met chloor, om de verspreiding van ziektes te voorkomen."

Oxfam reageert op nieuwe ebola-uitbraak in Beni, Noord-Kivu, Congo

Het Ministerie van Volksgezondheid van Congo heeft op 5 augustus aangekondigd dat er in Beni, in de provincie Noord-Kivu, 13 gevallen van ebola bevestigd zijn. Er zijn ook 30 mensen die waarschijnlijk de ziekte hebben opgelopen. Deze aankondiging komt na het officiële einde van de ebola-uitbraak in de Evenaarsprovincie op 25 juli.

Oxfam werkt al vele jaren in deze regio, die geteisterd wordt door oude en nieuwe conflicten. Hierdoor konden we onmiddellijk reageren op deze nieuwe epidemie, met de nodige kennis van zaken door de recente ervaring in de Evenaarsprovincie. We werken samen met de lokale gemeenschappen om veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen te bieden en mensen bewust te maken van hoe besmetting met het virus kan worden voorkomen.

Jij kan ons helpen

Schenk nu

  • Met €40 kunnen we een hygiënekit kopen om de verspreiding van ziektes tegen te gaan
  • Met €70 kunnen we drinkbaar water voorzien voor families die alles kwijtgeraakt zijn
  • Met €115 kunnen we toiletten en kraantjes installeren voor families op de vlucht

Hulp op elk vlak

Oxfam heeft projecten in Kasai, Tanganyika, Zuid-Kivu, Noord-Kivu en Ituri. In de eerste plaats zorgen we voor drinkbaar water en sanitair voor meer dan duizenden mensen op de vlucht en voor de gemeenschappen die hen opvangen. Zo verminderen we het risico op epidemieën aanzienlijk.

Oxfam zorgt ervoor dat de meest kwetsbare huishoudens op korte termijn in hun behoeften kunnen voorzien. We gebruiken bijvoorbeeld een systeem van ‘geld-voor-werk’ (cash for work). Daarbij worden werken ten voordele van de gemeenschap gerealiseerd. Het gaat dan onder meer om het graven van visvijvers en het herstel van landbouwwegen. Samen met de verdeling van voedselbonnen en contant geld aan de meest kwetsbare families, zorgen we met deze ‘geld-voor-werkprogramma’s’ ervoor dat mensen die gevlucht zijn van geweld, voedsel en andere noodzakelijke producten kunnen kopen. Zo komt de lokale economie weer op gang.

Daarnaast werkt Oxfam ook op lange termijn, onder meer door lokale landbouworganisaties en andere coöperatieven te ondersteunen en mensen te helpen omgaan met klimaatverandering.

Schenk nu