Een betere voorbereiding op natuurrampen in Laos

07/10/2014

De districten Hom en Kasi in Laos zijn erg kwetsbaar voor natuurrampen. Oxfam en twee districtcomités hebben daarom een project opgestart dat de bevolking beter voorbereidt op rampen, met steun van de EU. Zo kunnen de inwoners hun voedselvoorziening en bestaansmiddelen veilig stellen.

De inwoners van Laos zijn voor hun levensonderhoud grotendeels afhankelijk van landbouw en veeteelt. Boeren zijn vaak de grootste slachtoffers van rampen zoals overstromingen. Hun velden lopen dan onder water, irrigatiesystemen worden onbruikbaar, hun vee komt om en mensen verliezen hun voedsel en bestaansmiddelen.

23 weerbare dorpen

Elk district in Laos heeft een eigen comité om rampen beter te kunnen aanpakken: een District Disaster Management Committee (DDMC). Oxfam werkt samen met de DDMC’s van Kasi en Hom. Ze willen de bevolking weerbaarder maken in 23 dorpen in deze districten, want die krijgen regelmatig te maken met stormen en overstromingen. Dit project is mogelijk dankzij de financiële steun van de Europese Unie.

Deze comités versterken de infrastructuur, bevorderen duurzame landbouw, maken scholieren bewust van natuurrampen, organiseren vormingen voor vrijwilligers over noodhulpverlening en installeren alarmsystemen. In juli en augustus van 2013 werd Kasi getroffen door grote overstromingen: meer dan 300 hectare grond werd verwoest. Met de hulp van Oxfam heeft het DDMC er hard gewerkt om de schade te herstellen en om de bewoners beter voor te bereiden op een volgende ramp.

De brug naar genoeg voedsel

In het district Kasi ligt het dorp Nathen. Door het dorp stroomt de Nam Lik rivier, en in het regenseizoen kan het waterniveau van de rivier op korte tijd sterk stijgen. Met hulp van Oxfam werd de brug over de rivier verstevigd. De bewoners kunnen nu rekenen op een sterke brug, gemaakt van hout en ijzer, om hun velden te bereiken. Zelfs wanneer het water van de rivier hoog staat.

M. Chompheng, landbouwer en ondervoorzitter van Nathen, vertelt over de herstellingswerken aan de brug: “Ik heb zelf mee hout gehakt voor de planken. Met die planken en het andere materiaal hebben we de brug aangepast en verhoogd. Voordien moesten we bij overstromingen, wanneer de brug weer eens kapot was, vaak oversteken in kleine bootjes. Dat was gevaarlijk. Ik herinner me nog goed hoe een moeder en haar zoon hier verdronken, nadat ze uit zo ’n bootje waren gevallen.”

“Nu kunnen we altijd over de brug naar onze velden, ook als het water hoog staat. Dat is van levensbelang. We verkopen onze rijst, sla en chilipepers in het hele district. Als we geen rijst kunnen oogsten, vis kunnen vangen of andere groenten kunnen planten, hebben we niks te eten en nog minder om te verkopen.”

Een rampenplan als poster

De DDMC’s verspreiden ook rampenplannen, met de steun van Oxfam. Met die plannen willen de comités alle inwoners en vooral vrouwen, kinderen en de meest kwetsbare leden van de gemeenschap bereiken. Als elke familie zo ’n plan heeft, weet iedereen wat te doen in geval van gevaar.

Mevrouw Bousay heeft 12 kinderen én zo’n gezinsrampenplan. Het plan herinnert haar eraan wat ze moet doen voor, tijdens en na overstromingen. “Mijn rampenplan hangt normaal gezien altijd aan de muur, alsof het een poster is. Ik heb het gekregen in februari en zelf helemaal ingevuld. Ik ben gaan luisteren naar uitleg over de klimaatverandering, heb het nieuws opgevolgd en heb een voedselvoorraad aangelegd. Ook mijn kinderen weten heel goed wat ze moeten doen. Zo stelt het plan bijvoorbeeld voor om reserves van rijstscheuten apart te bewaren. Dat hebben we gedaan, en na de laatste overstroming hebben we die opnieuw geplant. Op die manier zijn we tenminste niet onze hele oogst kwijt.”

De werking wordt voortgezet

Dit project, gefinancierd door de Europese Unie tot in 2015, zal in 27 dorpen in de provincie Vientiane worden verdergezet. Een belangrijk onderdeel van dit project focust op de sensibilisering rond rampen en bereidt gemeenschappen, scholen en lokale autoriteiten beter voor op noodsituaties. Een nieuwigheid is de invoering van een nationaal platform dat verschillende stakeholders rond rampenrisicovermindering bij elkaar brengt, zoals overheden, onderzoekscentra, de privésector en het middenveld. Dit platform draagt bij tot een betere coördinatie van de acties en is ook goed geplaatst om te lobbyen voor een beter beleid. Daarnaast zullen we, eveneens met steun van de Europese Unie, de participatie bevorderen van Laotiaanse burgers in de planning en uitvoering van het regionaal programma van de ASEAN om natuurrampen het hoofd te bieden (AADMER).

Land: 
Partner: