Een doorgroei voor agro-ecologie: waarom, wat en hoe?

Als we willen dat ons landbouw- en voedselsysteem blijft toelaten om voedsel te produceren voor de hele wereld, op een duurzame manier, dan is er een drastische verandering nodig. Methoden die werken volgens de principes van agro-ecologie zijn daarvoor de beste optie. 

Agro-ecologie is de wetenschap van het toepassen van ecologische concepten en principes op het ontwerp en management van duurzame landbouw.

En agro-ecologie is niet beperkt tot kleine, besloten lokale contexten; agro-ecologie kan toegepast worden op wereldschaal. 

Om te weten waar we naartoe willen met ons landbouw- en voedselsysteem, moeten we ook weten waar we vandaan komen.

Kleine boeren, maar ook grote boerenbedrijven

De huidige boerderijen van kleine boeren kunnen veel duurzamer gemaakt worden, en beter bestand tegen de klimaatverandering, door ze te moderniseren met agro-ecologische methodes, technieken en principes. In bepaalde gevallen is het ook cruciaal om grote, industriële boerenbedrijven duurzamer te maken. 

Coherentie met volledig voedselsysteem

Duurzame landbouw kan niet gereduceerd worden tot een waslijst van technieken. Duurzaamheid in de landbouw is in eerste instantie gebaseerd op een coherent transitieproces. Een drastische verandering van de ontwikkeling van de landbouw komt er niet zonder een gelijkwaardige verandering in ons volledige landbouw- en voedselsysteem. 

Agro-ecologie is de start-upfase al voorbij. We kunnen perfect zorgen voor een doorgroei van agro-ecologie, wanneer er positieve acties ondernomen worden. 

Publicatiedatum: 
21/01/2014
Download (1.07 MB)