Een teken voor de toekomst? Een onderzoek naar 4 grote, klimaatgerelateerde rampen (2010-2013) en hun impact op voedselzekerheid

4 recente extreme weerfenomenen zijn opgevallen door hun intensiteit, de duur, en de impact die ze hadden op de bestaansmiddelen en voedselzekerheid van mensen. Het gaat om de hittegolf in Rusland, de overstromingen in Pakistan, de droogte in Oost-Afrika en de tyfoon Haiyan in de Filipijnen. 

Dit rapport analyseert de impact van 4 extreme weerfenomenen op voedselzekerheid: 

  • een hittegolf in Rusland (2010)

  • overstromingen in Pakistan (2010)

  • droogte in Oost-Afrika (2010-2011), met gevolgen in Ethiopië, Kenia, Somalië en Djibouti

  • een tyfoon in de Filippijnen (2013)

Voor elk van deze case studies wordt het extreme weerfenomeen beschreven. De impact op kwetsbare mensen wordt beoordeeld door rekening te houden met wanneer en waar de bedreigingen zich voordoen, en met de rol die de overheid speelt in de reactie op de noodsituatie (door overheidshulp en niet-overheidshulp). 

Voor elke case study wordt voorgesteld wat de aanneembare gevolgen zijn van steeds extremere weerfenomenen op de voedselzekerheid en op andere socio-economische parameters. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Oxfam en door onderzoekers van het Environmental Change Institute van de University of Oxford en van het CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security.
Publicatiedatum: 
19/09/2014
Download (1021.36 KB)