Een voorschrift voor armoede: de belastingontwijking, hoge prijszetting en lobbying van farmabedrijven

Nieuw onderzoek van Oxfam laat zien dat 4 farmaceutische bedrijven (Abbott, Johnson & Johnson, Merck, and Pfizer) vermoedelijk systematisch hun winsten oppotten in belastingparadijzen.

Door die belastingontwijking mislopen ontwikkelingslanden naar schatting meer dan 100 miljoen dollar per jaar. Dat geld is dringend nodig om tegemoeg te komen aan de gezondheidsnoden van de mensen in die ontwikkelingslanden. 

Tegelijkertijd vragen de farmaceutische bedrijven structureel te hoge prijzen voor hun geneesmiddelen. 

De farmareuzen zetten ook massale lobby-operaties op om de belastingregels in hun voordeel te draaien, en om hun schadelijke belastinggedrag in te passen in legale wetten, kaders en belastingdeals. 

Belastingontwijking, hoge prijzen voor geneesmiddelen en lobbyen voor gunstige belastingregels: deze praktijken van farmabedrijven vergroten de kloof tussen arm en rijk, tussen mannen en vrouwen, en tussen meer ontwikkelde economieën en economieën in ontwikkeling. 

Publicatiedatum: 
18/09/2018
Download (2.76 MB)
Thema: