Eindtermen

De inleefateliers 'De wereld om de hoek' sluiten aan bij verschillende vakoverschrijdende en vakgebonden eindtermen voor de vakken economie, godsdienst of zedenleer, aardrijkskunde, talen, geschiedenis en sociale wetenschappen.

Vakgebonden eindtermen

Economie

 • Concepten als economische globalisering, delokalisering en onderaanneming belichten
 • Vragen van sociaal-ethische aard stellen bij marktmechanisme
 • Economische groei en gesloten investerings- en handelsakkoorden bespreken vanuit verschillende standpunten

Aardrijkskunde

 • De invloed van menselijke activiteiten op het milieu bespreken
 • Kritische info bieden over de zogenaamde oplossingen voor de klimaatcrisis
 • Demografische migratie in verband brengen met socio-economische of politieke factoren

Levensbeschouwelijke vakken

 • Concepten als globalisering, duurzame ontwikkeling en eerlijke handel belichten
 • Waardeconflicten bespreken (economisch vs. ecologisch, eigen belang vs. algemeen belang)
 • Argumenten opbouwen

Humane wetenschappen

 • Wisselwerking tussen verschillende maatschappelijke velden behandelen
 • Opvattingen over gelijkwaardigheid bespreken
 • Spanning tussen individualisme en collectivisme beschrijven

Geschiedenis

 • Fundamentele problemen in verband met mens en maatschappij analyseren
 • Probleemgerichte benadering voor actuele vraagstelling bespreken
 • Begrippen beschaving, moderniteit en globalisering toepassen op de westerse en andere samenlevingen

Talen (Nederlands en Frans, Engels of Spaans mogelijk op aanvraag)

 • Gericht info ordenen en verwerken
 • Standpunten uiteenzetten
 • Luisteren en discussiëren

Vakoverschrijdende eindtermen

Stam

 • kritisch denken
 • open en constructieve houding
 • communicatief vermogen
 • inlevingsvermogen
 • verdraagzaamheid
 • samenwerken
 • verantwoordelijkheid

Contexten

Context 4: omgeving en duurzame ontwikkeling

Context 6: socio-economische samenleving

Context 7: socioculturele samenleving

Context 1: lichamelijke gezondheid en veiligheid