El Salvador: evaluatierapport over verdediging van vrouwenrechten in Oxfam's ongelijkheidsprogramma

Samen met onze partners, voeren we in 150 gemeenschappen in El Salvador een vijf-jaren programma uit (2017-2021) ter vermindering van de ongelijkheid en voor een sterkere democratie. Deze tussentijdse evaluatie kijkt naar de verdediging van vrouwenrechten in dit programma.

Noden van vrouwen worden beantwoord

Deze evaluatie toont aan dat de partnerorganisaties de nodige stappen nemen naar de integratie van noden en belangen van vrouwen en meisjes. Zo worden spaargroepen opgericht om vrouwen te helpen economisch autonomer te zijn. Tegelijkertijd zijn deze spaargroepen ook plekken om uit te wisselen en deel te nemen aan discussies in de gemeenschap. Ook de toegang tot grond wordt vergemakkelijkt via verenigingen met gronden die vrouwen gemeenschappelijk bewerken. En ten slotte gaven de vrouwen de vormingen die ze volgen een hoge waardering.

Wat met de zorgtaken?

Oxfam en partners kunnen in hun werking wel nog extra aandacht geven aan de verdeling van de zorgtaken, want vaak blijven het vrouwen die twee- of drievoudige werkdagen kloppen, in en buitenshuis. En in een context als die van El Salvador, waar geweld tegen vrouwen alomtegenwoordig is, raadt de evaluatie aan om dit mee te nemen in de werking van de partners en Oxfam.

De acties die Oxfam onderneemt op basis van de aanbevelingen van de evaluatie vind je hier.

Publicatiedatum: 
02/05/2021
Download (1013.26 KB)