EU-overeenkomst biedt geen reële transparantie van vennootschapsbelasting

02/06/2021

Gisterenavond hebben de EU-onderhandelaars een akkoord bereikt over de voorgestelde openbare country-by-country rapportering. Dit akkoord voldoet niet aan de verwachtingen na de grote doorbraak eerder dit jaar toen de EU-regeringen het eerste groene licht gaven voor fiscale transparantie.

De overeenkomst houdt in dat bedrijven die in de EU actief zijn, informatie moeten publiceren over het bedrag aan belastingen dat zij betalen in EU-landen en in derde landen die op de zwarte of grijze lijst van de EU staan. Informatie over andere niet-EU-landen zal alleen op geaggregeerde basis beschikbaar zijn.

De overeenkomst verplicht bedrijven dus niet om échte verslaglegging per land te verstrekken, aangezien meer dan driekwart van de landen in de wereld van de lijst wordt uitgesloten. De overeenkomst sluit ook tussen 85 en 90% van de multinationals uit, aangezien de rapportageplicht alleen zal gelden voor ondernemingen met een geconsolideerde jaaromzet van meer dan 750 miljoen euro. De EU-wetgevers hebben dit kleine percentage multinationals dat door de overeenkomst wordt getroffen, ruimschoots de gelegenheid gegeven om in het geheim belasting te blijven ontduiken door hun winsten te verschuiven naar belastingparadijzen buiten de EU, zoals Bermuda, de Kaaimaneilanden en Zwitserland. Ten slotte zouden lage-inkomenslanden volgens het huidige compromis geen toegang hebben tot informatie over de winsten die multinationals in hun land maken of de belastingen die zij betalen.

“De EU geeft belastingparadijzen en belasting ontduikende bedrijven dus een vrijgeleide op een moment dat belastinginkomsten nodig zijn om de economie te stimuleren, en op een moment dat sommige multinationals tijdens de pandemie enorme winsten hebben gemaakt,” aldus Els Hertogen, directeur 11 11 11.

Hoewel België de onderhandelingen niet in de weg heeft gestaan, heeft het ook geen leidende rol gespeeld, ondanks het feit dat de regering ermee heeft ingestemd zich in te zetten voor internationale belastingrechtvaardigheid. De meeste van de echte belastingparadijzen staan niet op de zwarte lijst van de EU en zullen dus niet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk verslag.

De EU is niet ingegaan op de vraag van vele belanghebbenden - burgers, investeerders, vakbonden en het maatschappelijk middenveld - naar echte transparantie van de vennootschapsbelasting. Veel bedrijven doen al aan echte openbare verslaglegging per land en de VS heeft een deal op tafel liggen. Dit besluit toont aan dat de EU niet meegaat met de huidige mondiale trends, maar eerder achterop loopt.

Opmerkingen voor de redactie:

   -Vandaag hebben de vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Raad in de derde trialoogvergadering een akkoord bereikt over de richtlijn betreffende de "openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en dochterondernemingen". De tekst moet nu formeel worden goedgekeurd in de commissies van het Europees Parlement (JURI en ECON), de plenaire vergadering van het Europees Parlement en de Raad. De meeste akkoorden die tijdens de trialoogvergaderingen zijn bereikt, worden vervolgens zonder substantiële wijzigingen aangenomen.

  - Volgens het maatschappelijk middenveld vertoont het compromis de volgende ernstige tekortkomingen:

o een verplichting voor ondernemingen om alleen informatie per land openbaar te maken voor hun activiteiten in EU-lidstaten en landen die (gedurende twee opeenvolgende jaren) op de zwarte of grijze lijst van de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden staan;

o een "opt-out"-clausule die voorziet in een vrijstelling van rapportage voor "commercieel gevoelige informatie" gedurende 5 jaar;

° en de beperking tot ondernemingen met een geconsolideerde jaaromzet van meer dan 750 miljoen euro.

  - Het Amerikaanse Congres heeft onlangs wetgeving voorgesteld die een volledige, openbare, wereldwijde verslaglegging per land verplicht stelt. Het werd twee weken geleden door de bevoegde commissie van het Huis goedgekeurd.

  - De EU schrijft reeds voor dat ondernemingen in de financiële sector per land verslag moeten uitbrengen over alle landen binnen en buiten de EU. Sinds januari 2021 hebben sommige multinationals deze rapportage vrijwillig ingevoerd via de GRI-belastingnorm. O.a. Oxfam, en Transparency International hebben deze informatie gebruikt om de belastingaangelegenheden van multinationals te documenteren en te analyseren.

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter