Europa en zijn lidstaten moeten het vennootschapsbelastingplan, dat vandaag voorgesteld werd door de Commissie, uitvoeren

18/05/2021

Vandaag publiceerde de Europese Commissie haar communicatie over “de belastingregeling voor ondernemingen in de 21e eeuw". In het plan worden stappen gezet om te zorgen voor een eerlijke en effectieve belastingheffing, om de belastingregels voor ondernemingen te vereenvoudigen en om een kader voor de belastingheffing op ondernemingen op langere termijn vast te stellen.

Chiara Putaturo, belastingdeskundige van Oxfam EU, zegt hierover het volgende:

"Het vandaag gepresenteerde plan van de Commissie voor vennootschapsbelastingen komt als geroepen na de teleurstellende uitspraak vorige week over de belastingen die Amazon al dan niet betaalde. Grote bedrijven, vooral grote techbedrijven, betalen heel weinig belasting maar strijken veel winst op - zelfs tijdens de pandemie, dankzij ons verouderde belastingstelsel.”

"Dit nieuwe Europese plan gaat een stap verder dan de belastingonderhandelingen op mondiaal niveau. Terwijl de VS de lat voor minimumbelastingen hoger hebben gelegd, kan de EU nu het voortouw nemen op het gebied van eenheidsbelasting door een EU-belastinggrondslag voor bedrijfswinsten vast te stellen met een herverdelingsformule tussen de lidstaten. In combinatie met het tegengaan van lege vennootschappen kan dit ertoe bijdragen dat belastingen worden geïnd in het land waar de economische activiteit plaatsvindt. Door de agressieve race to the bottom in Europese landen een halt toe te roepen en de belastinginkomsten te herverdelen ten behoeve van openbare diensten zoals ziekenhuizen en scholen, kunnen we de ongelijkheidskloof helpen dichten.”

"Met dit plan zet de EU de toon voor belastinghervormingen wereldwijd. Nu is het aan de Commissie om de uiteengezette acties op tijd uit te voeren en aan de Europese landen om de uitdaging ook effectief aan te gaan. De ongekende Covid-19-crisis maakt duidelijk dat de EU de fiscale samenwerking moet opvoeren en dat de afzonderlijke Europese landen de strijd tegen belastingontwijking niet langer mogen saboteren. Europa kan ook meer doen om de lat bij de mondiale belastingonderhandelingen hoger te leggen door een ambitieuzer minimumbelastingtarief en een eerlijker verdeling van de inkomsten over de ontwikkelingslanden te ondersteunen".

Toelichtingen voor de redactie

- De Europese Commissie heeft in 2011 en in 2016 de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) gepresenteerd, een voorstel dat vergelijkbaar is met BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation) dat nu in het voorgestelde plan staat, maar dat door sommige lidstaten werd geblokkeerd. BEFIT zal de CCCTB vervangen. 

- In februari toonde het journalistieke onderzoek #OpenLux aan dat Luxemburg 55.000 lege vennootschappen zonder economische activiteit huist. Multinationals, miljardairs en politici hebben deze vennootschappen opgericht met het oog op belastingontwijking, -ontduiking of het witwassen van geld.

- Het OESO-integratiekader zal naar verwachting in juli een akkoord bereiken over nieuwe regels voor de herverdeling van belastingrechten (pijler 1) en over een wereldwijd effectief minimumbelastingtarief (pijler 2). Pijler 1 zal een voorstel voor een herverdeling van winsten omvatten, maar het huidige voorstel heeft slechts betrekking op een klein deel van de wereldwijde winsten. Wat pijler 2 betreft, heeft de Amerikaanse regering een tarief van 21% voorgesteld. Oxfam is voorstander van een ambitieus tarief dat in overeenstemming is met het voorstel van de Onafhankelijke Commissie voor de hervorming van de internationale vennootschapsbelasting (25%). De huidige hervormingsvoorstellen van het belastingstelsel die bij de OESO in behandeling zijn, komen rijke economieën meer ten goede dan ontwikkelingslanden.

- Vorige week heeft het Gerecht van de Europese Unie een besluit van de Europese Commissie uit 2017 over een geval van illegale staatssteun van Amazon in Luxemburg nietig verklaard. Uit de jaarrekening van Amazon Luxemburg blijkt dat het bedrijf, ondanks een torenhoge omzet van 44 miljard euro in Europa, een verlies van 1,2 miljard euro boekte in hun belastingaangifte en in 2020 geen belasting betaalde in zijn Europese hoofdkantoor in Luxemburg.

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter