Europese leiders moeten pingpongspel over financiële transactietaks stoppen

05/07/2017

In een brief roepen Oxfam en 11.11.11, samen met 50 insiders uit de financiële sector, de staatshoofden van 10 Europese landen op om de financiële transactietaks zo snel mogelijk in te voeren. De onderhandelingen over de taks zijn momenteel in volle gang, maar Europese leiders zoeken excuses om de invoering van de taks uit te stellen.

Op maandag 10 juli komen de Europese ministers van Financiën van 10 Europese landen opnieuw samen om de financiële transactietaks te bespreken. In een open brief roepen 50 bankiers en financiële experten de landen op om eindelijk een akkoord te sluiten over de taks.

Pingpong onder Europese leiders

Verschillende Europese leiders blazen momenteel tegelijkertijd warm en koud over de financiële transactietaks. Zo beweert premier Michel een voorstander van de taks te zijn, hoewel de Belgische regering al maanden weigert om het compromisvoorstel te accepteren.

Maar ook de Franse President Macron houdt er een dubbel discours op na. In juni verklaarde hij nog dat hij de financiële transactietaks wilde invoeren voor het eind van de zomer. Macron zou zijn woorden recent, op de Europese Top, echter in twijfel getrokken hebben.

Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerker eerlijke belastingen bij Oxfam:

“Het pingpongspel tussen de Europese leiders moet stoppen. Politici, waaronder premier Michel en minister Van Overtveldt, moeten stoppen om de verantwoordelijkheid over het falen van de onderhandelingen op elkaar af te schuiven. Er zijn geen excuses om de invoering van de taks uit te stellen – dit is een kwestie van politieke wil.”

Brexit geen valabel argument voor uitstel

Verschillende regeringsleiders verwijzen naar de Brexit-onderhandelingen om een beslissing over de financiële transactietaks uit te stellen. Ze willen financiële bedrijven aantrekken als zij het Verenigd Koninkrijk zouden verlaten, maar vrezen dat de financiële transactietaks hen zal afschrikken om zich te vestigen in hun landen.

Volgens de bankiers en financieel experten, die de open brief voor de financiële transactietaks ondertekenden, houdt dit argument geen steek: ”Bedrijven zullen de beslissing over de vestiging van hun hoofdkwartieren niet alleen maken op basis van een kleine financiële transactietaks, maar op basis van een hele reeks factoren." Ze wijzen er op dat het Verenigd Koninkrijk zelf al jaren een taks heft op de handel in aandelen, de zogenaamde ‘Stamp Duty’.

Oxfam wijst er bovendien op dat financiële instellingen de taks niet enkel zullen moeten betalen als ze zelf gebaseerd zijn in één van de 10 Europese landen, maar ook indien ze financiële producten verhandelen van andere bedrijven of instellingen die gebaseerd zijn in die landen.

Premier Michel en minister Van Overtveldt moeten compromis accepteren

Oxfam en 11.11.11 roepen de politici, net als de 50 bankiers en financiële experten, op om zo snel mogelijk een akkoord te bereiken over de taks.

Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerker ‘eerlijke belastingen’:

“De boodschap die de 50 bankiers en financiële experten uitsturen is duidelijk: De financiële transactietaks remt speculatie af en is economisch gezien perfect te legitimeren. Bovendien kan de financiële transactietaks tot 60 miljoen euro per dag opbrengen voor de 10 onderhandelende landen samen. Dit geld is broodnodig om armoede en klimaatverandering tegen te gaan.”

Noot aan de redactie:

  • In bijlage kunt u de open brief vinden die door 50 insiders uit de financiële wereld ondertekend werd. Onder de internationale ondertekenaars vinden we onder andere Lord Adair Turner, Avinash Persaud en Sony Kapoor terug. De brief werd ook ondertekend door 6 Belgen, waaronder Marc Bellis (voormalig CEO Corporate, Institutional and Public Banking, Fortis), Robert Thys (voormalig Directeur Internationale Zaken, NYSE Euronext Paris, Luc Bomans (voormalig CEO Euroclear Securities Clearing System) en Bernard Bayot (voorzitter NewB). Een Nederlandstalige versie is verkrijgbaar op aanvraag.
  • 11 landen begonnen in 2013 met de onderhandelingen over een financiële transactietaks via de ‘versterkte samenwerkingsprocedure’ van de Europese Unie. Het gaat om de volgende landen: België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Slovenië, Slovakije, Griekenland en Estland. Estland is intussen uit het proces gestapt. 
Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter