Europese Unie en Latijns-Amerika moeten krachten bundelen tegen feminicide

11/03/2014

Op 6 maart organiseerde Europese Groene Partij/EVA samen met verschillende maatschappelijke organisaties waaronder Grupo Sur (waar Oxfam deel van uitmaakt) in het Europees Parlement een dag waarop ze naar oplossingen zochten tegen vrouwenmoord in Europa en Latijns-Amerika.

Het maatschappelijk middenveld vraagt de beleidsmakers om nu concrete maatregelen te treffen om feminicide te stoppen. Maatregelen zouden kunnen zijn: indicatoren opstellen, evaluatiemechanismes ontwikkelen en participatie van het middenveld. Deze moeten een draagvlak creëren bij de verschillende landen en hen aanzetten om de bestaande verdragen inzake vrouwenrechten te ratificeren en implementeren.

Een internationaal actieplan tegen geweld en moord op vrouwen.

De initiatiefnemende organisaties stellen het geweld op vrouwen en meisjes aan de kaak. In het bijzonder de constante stijging van het aantal gevallen van feminicide of moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn.

We verwachten dat er tijdens de 58ste VN-top over de status van de vrouw, die volgende week plaatsvindt in New York, werk gemaakt wordt van een internationaal actieplan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en genderongelijkheid. Dit actieplan moet er mee voor zorgen dat alle vormen van geweld tegen vrouwen, op elk niveau van de samenleving, kunnen voorkomen, bestraft en uitgeroeid worden.

In deze strijd tegen vrouwenmoord hebben europarlementariër Raül Romeva i Rueda en Colombiaans congreslid Gloria Flórez, beiden lid van de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (Eurolat) een resolutie ingediend. Daarin vragen ze aan de overheden van beide regio’s om hun wetgevend kader inzake geweld tegen vrouwen te herzien én te implementeren. Want tot op de dag van vandaag is men er nog niet in geslaagd de stijging van feminicide in Europa en Latijns-Amerika een halt toe te roepen.

Bekijk de film over feminicide in Latijns-Amerika en Europa.