Evaluatierapport: De impact van beleidsbeïnvloeding voor tax justice in België

Dit rapport evalueert het Oxfam-programma in België om de globale fiscale rechtvaardigheid te vergroten. Beleidsmakers vinden Oxfam-Solidariteit een geloofwaardige gesprekspartner over belastingen en fiscaliteit, zo blijkt uit de evaluatie. Maar ook: wetgeving beïnvloeden is moeilijk in een gepolariseerd politiek debat.

Tax justice (fiscale rechtvaardigheid) staat hoog op internationale agenda door schandalen à la Panama Papers. Politici willen fiscale wetgeving aanpassen. Ze erkennen de expertise van Oxfam op dit vlak en vinden Oxfam een geloofwaardige gesprekspartner. Daarom slaagt Oxfam-Solidariteit erin om de politieke en publieke agenda over globale fiscaliteit te beïnvloeden.

Fiscaal beleid polariseert politiek debat

Dit evaluatierapport erkent dat het politieke landschap gesloten en gepolariseerd is wanneer het over taks en belastingen gaat. Zeker in vergelijking met de open besluitvorming in Scandinavische landen en Nederland, die gekend zijn om hun transparante politieke besluitvormingsprocessen. Bovendien speelt door de polarisatie het parlement een steeds kleinere rol bij Belgische besluitvorming, ten voordele van de ministers.

Dit maakt het voor organisaties zoals Oxfam moeilijk om invloed uit te oefenen op wetgeving over taks rechtvaardigheid.

Vervolg?

Ons beleidsbeïnvloedingswerk voor tax justice wordt mede ondersteund door de belgische overheid (DGD-programma van 2017-2021). Bij het einde van dit Oxfam-programma over beleidsbeïnvloeding voor fiscale rechtvaardigheid  zal de evaluatie worden herhaald om de impact van het Oxfam-lobbywerk op globale fiscale rechtvaardigheid te analyseren.
 

Publicatiedatum: 
31/08/2018
Download (1016.03 KB)
Thema: