Evaluatierapport: De impact van de communicatie en campagnes van Oxfam in België

Dit rapport meet de impact van de communicatie en campagnes van Oxfam op het Belgische publiek, bij de start van het Oxfam-programma in België voor de periode van 2017 tot 2021. 

Voor deze evaluatie nam Oxfam 5000 enquêtes af en werden enkele focusgroepen georganiseerd. Deze studie toonde aan dat het Belgisch publiek dat Oxfam vandaag bereikt al erg gesensibiliseerd is over klimaat, migratie en fair trade. Het vindt dat Oxfam op de juiste thema’s werkt.

Wie supportert mee met Oxfam?

Het Belgische publiek kent Oxfam vooral van de Oxfam-tweedehandswinkels en de Oxfam-Wereldwinkels (fair trade). De supporters van Oxfam zijn een vrij homogene groep, die al heel geëngageerd zijn in de Belgische samenleving: ze tekenen vaak petities, volgen de internationale actualiteit, consumeren duurzaam...

De Belgische supporters van Oxfam vinden dat Oxfamop de juiste thema’s werkt: klimaat, migratie en fair trade. Mensen blijven trouw aan Oxfam, met vaak een engagement van meer dan 10 jaar.

Oxfam kan haar band met het publiek nog versterken door:

  • meer activiteiten te organiseren die gelinkt zijn aan het dagelijkse leven van mensen, zoals sportactiviteiten, 
  • beter samen te werken met lokale transitienetwerken, 
  • andere groepen in de samenleving (die minder warm lopen voor de Oxfam-thema’s) aan te spreken. 

In 2019 en in 2021 organiseren we bijkomende evaluaties om te kijken of het Belgisch publiek anders kijkt naar de wereld en naar Oxfam. 

Publicatiedatum: 
01/03/2018
Download (4.58 MB)