Evaluatierapport over de impact van communicatie en campagnes van Oxfam België

In dit rapport wordt het publiekswerk van Oxfam België geëvalueerd. Ons doel is burgers warm te maken om zich actief in te zetten voor een meer solidaire en rechtvaardige wereld. Aan het einde van het programma (in 2021) zal de evaluatie worden herhaald om onze impact op het gedrag van burgers te analyseren. Deze  evaluatie stelt positieve veranderingen vast: mensen die met onze communicatie en campagnes in aanraking komen, begrijpen  de boodschap beter en zetten zich actiever in voor een rechtvaardige wereld.

De boodschap van Oxfam over een eerlijke en solidaire wereld vindt groter gehoor

Via verschillende kanalen, zoals winkels, acties, online en offline petities, deelt Oxfam haar visie op een meer eerlijke en solidaire wereld. Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld de klimaatcrisis, fiscale rechtvaardigheid en eerlijke handel. Uit het rapport blijkt dat mensen die met ons in contact komen over het algemeen het verhaal en de thema’s van Oxfam beter begrijpen.

De winkels van Oxfam België blijven de belangrijkste manier waarmee mensen in aanraking komen met Oxfam en ons verhaal, naast campagneactiviteiten en online kanalen. Het rapport beschrijft dat het uitdragen van een heldere uniforme boodschap naar het publiek toe van groot belang is. Deze boodschap over een eerlijke en solidaire wereld moet alle terreinen waarop Oxfam actief is met elkaar verbinden.

Oxfam ondersteunt mensen om in actie te komen

Het rapport beschrijft dat mensen die in aanraking komen met ons publiekswerk zich vaker actief in gaan zetten voor een meer eerlijke en solidaire wereld. Dit door hele concrete zaken als het vaker kopen van lokaal geproduceerde of tweedehandsartikelen of het tekenen van petities. Daarnaast zetten mensen zich vaker in als vrijwilliger of sporen zij hun naasten aan om ook actief te worden.

De vergrote actiebereid is een kans om meer verschillende vrijwilligers aan te trekken, waaronder ook jongeren. Zo vermeldt het rapport een vraag van jongeren om op lokaal niveau ondersteund te worden met o.a. expertise over de klimaatcrisis. Het is belangrijk dat Oxfam goed in kan spelen op dit persoonlijke engagement en een helder aanbod heeft voor alle mensen die zich mee willen komen inzetten.

Publicatiedatum: 
08/02/2021
Download (2.16 MB)