Fort Europa voorbij: principes voor een menselijker Europees migratiebeleid

Dit nieuwe Oxfam-rapport belicht de gevolgen van het actuele Europese migratiebeleid en pleit voor een nieuwe aanpak.

Als gevolg van het grote aantal mensen die in Europa aankwamen, stelde de Europese Unie in 2015 de Agenda voor Migratie op. Hiermee werd het migratiebeleid op Europees niveau vastgelegd. De Agenda voor Migratie is vierledig: illegale migratie tegengaan, grenscontroles verbeteren, asielprocedures hervormen en mogelijkheden voor legale migratie ontwikkelen.

Door migratie als een bedreiging voor te stellen die tegen alle prijs moet worden tegengehouden, geeft de Europese Unie zijn idealen op en brengt het de rechten en waardigheid van kwetsbare mensen in gevaar. Een complete herziening van het Europese migratiebeleid is dringend nodig. Daarom brengt Oxfam in dit nieuwe rapport een nieuwe aanpak naar voren op basis van 8 principes die een menselijker migratiebeleid mogelijk maken.

 

Publicatiedatum: 
11/10/2017
Download (1.14 MB)