Gaza: hef de beperkingen op om een herhaling van humanitaire crises te voorkomen

28/09/2014

De Israëlische en Palestijnse leiders moeten de kans op een nieuwe wapenstilstand grijpen, zodat er een einde aan het geweld kan komen voor iedereen. Een duurzame vrede zal slechts mogelijk zijn als Israël de beperkingen op de economie en de bevolking van Gaza definitief opheft.

"De recente geschiedenis toont aan dat, zolang Israël de Palestijnse burgers in Gaza hun fundamentele rechten ontzegt, een wapenstilstand geen basis kan leggen voor een duurzame vrede. Als er geen einde wordt gesteld aan de blokkade die de burgers in Gaza in armoede doet wegglijden, bestaat het risico dat de dodelijke vijandelijkheden van de laatste vijftig dagen worden herhaald met toenemende frequentie”, vreest Nishant Pandey, directeur van Oxfam in de bezette Palestijnse gebieden en Israël.

De huidige humanitaire crisis is de ergste die Gaza de laatste decennia heeft gekend. Volgens het Oxfam rapport met de titel "Cease Failure: Rethink seven years of failing policies in Gaza”, verhoogt het scheidingsbeleid van Israël, dat de Gazastrook op economisch, sociaal en politiek vlak probeert te isoleren van de Westelijke Jordaanoever, de armoede. Daarnaast ontkent dit beleid de fundamentele rechten van de bevolking en ondermijnt het de kansen op een levensvatbare tweestatenoplossing. De blokkade van Gaza, die deel uitmaakt van dit beleid, verhindert bijvoorbeeld dat burgers in Gaza hun producten kunnen verhandelen in de Westelijke Jordaanoever.

Het Oxfam rapport beveelt de volgende concrete maatregelen met onmiddellijke ingang aan:

- Bescherm de Palestijnse en Israëlische burgers, door internationale medewerkers in te zetten die de grens en het respecteren van de wapenstilstand controleren.

- Verzeker het verkeer van mensen naar de Westelijke Jordaanoever door de heropening van alle grensovergangen, behalve wanneer er een specifieke dreiging voor de veiligheid heerst.

- Hef de beperkingen op het verkeer van goederen op en herwaardeer de commerciële grensovergang Kerem Shalom.

- Versterk de diplomatieke betrekkingen met de nieuwe Palestijnse regering van nationale eenheid, waarvan de vorming een beslissende stap is op weg naar een levensvatbare tweestatenoplossing.

Drinkbaar water voor meer dan 250.000 mensen

Sinds het begin van de crisis zijn Oxfam en haar lokale partners erin geslaagd om drinkbaar water te verstrekken aan meer dan 250.000 mensen, die hun toevlucht hadden gezocht in scholen en opvangcentra. Het programma wordt gefinancierd door het Britse Department for International Development en door de Europese Unie. De familie van Mahmoud werkt in een ontziltingsinstallatie. Hij vertelt: "Toen de vrachtwagen aankwam bij de school, verzamelden alle mensen zich daar met hun lege flessen. In het begin van de crisis waren sommigen zelfs zo wanhopig dat ze hun flessen vulden met de enkele druppels die wegvloeiden uit de vrachtwagen. Ik zal deze scène nooit vergeten." Salwa, die haar huis moest ontvluchten, zegt: "Toen de vrachtwagens aankwamen, was het alsof we water vonden in een woestijn."

Bekijk de video : « Delivering safe water in Gaza »

Wij installeren ook noodgeneratoren om stromend water te voorzien in verschillende wijken van Gaza-stad, waarmee we reeds 40.000 mensen konden helpen. We verdelen hygiënekits (voorlopig al aan 1.950 mensen) en hebben een systeem van voedselbonnen opgezet waarmee we reeds 87.500 mensen konden helpen. Met die voedselbonnen kunnen ze basisproducten kopen waardoor de lokale handel ondersteund wordt, ondanks de crisis. Daarnaast hebben we ook voedsel uitgedeeld aan 1.300 mensen. Tot slot ondersteunen we drie mobiele klinieken, drie gezondheidscentra en het Al Awda- ziekenhuis, het enige dat in het noorden van de Gazastrook een kraamafdeling heeft. Oxfam-Solidariteit werkt specifiek samen met onze partners UHWC en PMRS. Dit partnerschap is mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Het volledige rapport van Oxfam, « Cease Failure: Rethink seven years of failing policies in Gaza »

Partner: 
Noodhulp: