Gaza staat voor een nieuwe humanitaire crisis

19/05/2021
De menselijke tol is hoog, na de recente escalatie van geweld in Gaza en Zuid-Israël. Ook de materiële schade is enorm. Wij bereiden ons voor op een grootschalige humanitaire actie in Gaza.

Update: Dankzij het bestand tussen de Palestijnse Hamas en Israël dat sinds vrijdag 21 mei om 2 uur in de Gazastrook van kracht is, kan Oxfam eindelijk hulp bieden aan de Palestijnen in Gaza. Door de bombardementen op de Gazastrook en de raketaanvallen op Israël overleden er 232 Palestijnen en 12 Israëliërs, voornamelijk burgers.

Steun onze actie in Gaza

De huidige situatie in Gaza

Sinds 10 mei hebben 72.000 inwoners uit de Gazastrook hun huis verlaten, op de vlucht voor de aanhoudende luchtaanvallen. Maar de 2 miljoen Palestijnen die in Gaza wonen, kunnen nergens heen. Sinds Israël in 2007 een blokkade instelde na de verkiezingsoverwinning van Hamas, zitten ze vast op een landstrook van 375 vierkante kilometer. Ze kijken machteloos toe hoe hun wijken stelselmatig gebombardeerd worden.

Bombardementen in Gaza: een uitputtingsslag

In Gaza zijn op dit moment alle straten leeg en houden de inwoners zich schuil in hun huizen. “We zijn volledig uitgeput” getuigt onze collega Najla Shawa vanuit haar appartement in Gaza. “Dag na dag zien we hoe er bommen vallen op de huizen van onze vrienden en familie en op de gebouwen waar onze collega’s werken. We vragen ons af wanneer wij getroffen zullen worden. En dag na dag wachten we op de ondubbelzinnige veroordeling van de internationale gemeenschap die er nooit komt.”

Nieuwe humanitaire crisis

Tussen de bombardementen door maakten Oxfam-medewerkers een snelle stand van zaken van de vernielingen. Ze stelden vast dat de luchtaanvallen 40% van de waterleidingen en -putten in de Palestijnse enclave hebben beschadigd. Aangezien dit systeem voor de lokale bevolking de enige manier is om aan drinkbaar water te komen, veroorzaakt elke beschadiging meteen grote ellende.

Inwoners laten ons weten dat ze niet meer kunnen werken en geen geld meer hebben om voedsel en medicijnen te kopen. Om te overleven, moeten ze hun spaarcenten aanboren of hun bezittingen verkopen. Ook buiten de steden is de landbouw grotendeels stilgveallen, doordat minstens 200.000 hectare velden door bombardementen werden vernield of onbereikbaar zijn voor de landbouwers door het veiligheidsrisico.

Deze situatie heeft ook gevolgen op de Westelijke Jordaanoever. “Nu de grens met Israël is gesloten, kunnen we onze producten niet meer via de havens exporteren want die bevinden zich allemaal in Israël”, getuigt Saleem Abu Ghazaleh, directeur van Al Reef. Deze organisatie bevoorraadt onze Wereldwinkels met Fair Trade olijfolie, dadels en andere Palestijnse producten. “Onze containers zijn geblokkeerd en ik vrees dat onze producten gaan bederven. Dat zou een ramp zijn voor honderden landbouwers.”

Ons antwoord op de crisis in bezet Palestijns gebied en Israël

Op dit moment hebben we nog geen steun kunnen bieden aan de 450.000 mensen die dringend humanitaire hulp nodig hebben. “Je verplaatsen in de Gazastrook is niet alleen levensgevaarlijk, de vele vernielingen van de wegen en de brokstukken van de gebouwen maken het ook heel moeilijk”, vertelt Shane Stevenson, Oxfam-directeur in bezet Palestijns gebied in Israël. “Sommige verkeersaders zijn volledig geblokkeerd.”

Zodra we kunnen, gaan we:

  • drinkbaar water leveren aan de inwoners
  • voedsel en essentiële huishoudmiddelen bezorgen aan wie zijn huis of inkomen verloren heeft
  • het netwerk voor waterbevoorrading herstellen dat door de bombardementen werd vernield
  • hygiënekits uitdelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Amper 1,7% van de bevolking werd al gevaccineerd.
  • psychologische hulp bieden aan de vluchtelingen

Steun onze actie in Gaza

Om het conflict tussen Palestijnen en Israëliërs op te lossen, is er een politiek akkoord op lange termijn nodig. Dat kan er pas komen wanneer de blokkade van de Gazastrook is opgeheven, de bezetting van Palestijns grondgebied stopt en er een vredesakkoord wordt onderhandeld volgens het internationaal recht. Zolang dat akkoord er niet is, kunnen de herstellingen weer vernield worden tijdens een volgende uitbarsting van geweld.

 

Noodhulp: