Gendergelijkheid: hoe Oxfam opkomt voor vrouwen, altijd en overal ter wereld

07/03/2018

Oxfam-Solidariteit zet zich vandaag meer dan ooit in om samen te werken aan een wereld die eerlijker, meer solidair en respectvoller is voor vrouwen.

Of het nu gaat om campagnes, rampen of ontwikkelingssamenwerking: gelijke kansen voor mannen en vrouwen (“gendergelijkheid”) zijn de kern van alles wat Oxfam doet. Want vrouwen zijn de motor van vooruitgang. We helpen vrouwen om op te komen tegen geweld en onderdrukking, en om hun plaats in de maatschappij op te eisen.

Wat is gendergelijkheid?

Gelijk zijn en gelijk behandeld worden, in elk aspect van je leven, of je nu een man of een vrouw bent: dat is rechtvaardigheid. Politiek, maatschappelijke structuren en andere beslissingen hebben een invloed op het leven van vrouwen, en vrouwen moeten deze structurele factoren zelf kunnen uitwerken en erover beslissen. Samen met mannen, en op gelijke voet.

Vrouwen en armoede

Oxfam-teams zijn elke dag bezig om armoede en onrecht te bestrijden, in meer dan 90 landen. En vrouwen zijn overal het eerste slachtoffer van armoede. Ze hebben minder macht en controle, en minder financiële middelen dan mannen.

Vrouwen hebben bovendien...

  • minder rechten op landbouwgrond,
  • ze kunnen moeilijker naar school of naar de dokter of ziekenhuis,
  • en ze krijgen maar beperkt toegang tot het politieke debat in de maatschappij.

Alsof dat nog niet genoeg is, zijn vrouwen vaak het slachtoffer van geweld.

Dit onrecht moet de wereld uit, en daarom ondersteunt Oxfam lokale organisaties die gelijke kansen voor mannen en vrouwen bevorderen. We staan coöperatieven van boerinnen of onderneemsters bij, en we staan aan de kant van vrouwen die hun recht op land verdedigen.

Vrouwen aan de leiding

Gendergelijkheid: dat kan wel degelijk. Oxfam maakt overal ter wereld vrouwengroepen sterker. De vrouwen in zo’n groepen eisen hun eigen rechten op, ze vinden hun gelijke in elkaar en leren om leiding te geven op sociaal, politiek en economisch vlak. Dat is essentieel, want je kan jezelf als mens pas ontwikkelen wanneer je onafhankelijk wordt.

In Guatemala is het niet zo simpel om als vrouw je plaats op te eisen binnen de maatschappij, als inheemse vrouw al helemaal niet. Oxfam-partner Tz’ununija’ is een beweging van en voor inheemse vrouwen. Ze geven workshops om Maya-vrouwen op de hoogte te brengen van hun rechten, ze leren er samen hoe het woord te nemen en hoe voor hun rechten op te komen bij lokale autoriteiten.

Sterke boerinnen

Vrouwen die aan landbouw doen, hebben een belangrijke rol in de strijd tegen honger. Het gaat vooral om boerinnen die gewassen (groenten en fruit) telen op kleine schaal, bestemd voor hun eigen gezin. Dat cruciale werk van vrouwen wordt weinig erkend en gewaardeerd.

Oxfam geeft kleine boerinnen en teelsters specifieke ondersteuning. Want als vrouw worden ze 2 keer benadeeld:

  • omdat hun stem minder doorweegt in hun gemeenschap
  • maar ook omdat ze als kleine boerin de concurrentie moeten aangaan met grote, industriële landbouwbedrijven.

Oxfam helpt vrouwen om zich te organiseren. Daarbij is het belangrijk dat vrouwen meer toegang krijgen tot eigendom en grondstoffen voor productie. Voor zichzelf, maar ook voor alle vrouwen in de samenleving.

Jorthor uit Laosheeft 6 dochters en 3 zonen en had als landarbeidster op een rubberplantage moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Nu maakt ze deel uit van de Ban Phai community group. Deze groep krijgt steun van onze partnerorganisatie CAMKID om moestuinen aan te leggen als alternatieve bron van inkomsten. “Met de extra inkomsten kan ik het schoolgeld van de kinderen betalen en keukengerei kopen. Groenten kweken is een betrouwbare bron van inkomsten.”

In nood heb je bescherming nodig

Bij een conflict, een ramp of een andere humanitaire crisis is Oxfam ter plaatse, en we geven daarbij extra aandacht aan de mensen die meer kwetsbaar zijn. Vrouwen die op hun eentje voor hun gezin moeten zorgen, bijvoorbeeld, want zij hebben vaak minder inkomsten. Voor deze vrouwen is het extra moeilijk om weer te herstellen na een ramp op conflict.

In periodes van chaos komt geweld tegen vrouwen bovendien erg vaak voor, en dat maakt het er – op z’n zachtst gezegd - niet makkelijker op. Deze vrouwen krijgen dus prioriteit wanneer Oxfam humanitaire hulp geeft. We zetten ook systemen op om vrouwen zoveel mogelijk te beschermen bij rampen of conflicten, in de gemeenschap die hen opvangt.

In de Kivustreek in Congo slepen conflicten en geweld al meer dan 10 jaar aan. Massaal veel mensen sloegen op de vlucht voor het geweld. Ze werden gedwongen hun huizen en velden achter te laten en onderdak te zoeken in andere, vaak ook erg arme dorpen. Oxfam en haar lokale partner ASPLC zetten er landbouwprogramma’s op touw, zodat mensen op de vlucht terug een eigen inkomen hebben. De programma’s richten zich op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals alleenstaande vrouwen en moeders.

Stop het geweld

Oxfam voert een internationale campagne voor vrouwen, “Enough”, Met die campagne stellen we discriminerende praktijken en overtuigingen in vraag, die geweld tegen vrouwen rechtvaardigen. We verbeteren wetten en beleid, en dat blijven we doen, omdat het nodig is.

Daarnaast is een serieuze change of mind nodig om de verhoudingen tussen vrouwen en mannen gelijker te trekken. Op die manier kunnen we de maatschappij echt veranderen, op een duurzame en diepgaande manier.

En ook bij Oxfam zelf

Oxfam-Solidariteit verbindt zich om in de eigen organisatie pesterijen, intimidatie, misbruik en ander (seksueel) wangedrag zoveel mogelijk te voorkomen en vrouwen te beschermen. Dit engagement delen we met alle Oxfams in heel de wereld, in onze hoofdkantoren en ook in onze teams op het terrein. Oxfam-directrice Winnie Byanyima kondigde daarom in februari een actieplan aan met 10 punten. Bekijk de boodschap van Winnie voor Internationale Vrouwendag op 8 maart 2018:

 

 

Meer dan ooit gaat Oxfam-Solidariteit samen met jou voor een wereld zonder onrecht en ongelijkheid, met alle respect voor vrouwen in het bijzonder.