Gezondheidszorg, onderwijs: openbare diensten of privébezit?

Universele gezondheidszorg. Onderwijs. Andere vormen van openbare diensten. Ze verkleinen de ongelijkheid: de kloof tussen arm en rijk en tussen mannen en vrouwen. Eerlijke belastingen voor de rijksten kan helpen om de kosten voor deze diensten te financieren. 

Onze economie is stuk: honderden miljoenen mensen leven in extreme armoede, terwijl enkele mensen aan de top gigantische beloningen opstrijken. 

Het aantal miljardairs is verdubbeld sinds de financiële crisis van 2008. Hun rijkdom is gestegen met 2 miljard euro... elke dag. En toch betalen superrijken en multinationals lagere belastingtarieven dan de voorbije decennia het geval was. 

De maatschappelijke en menselijke kost van deze belastingontwijking is enorm: kinderen zonder leerkrachten, ziekenhuizen zonder medicijnen. Openbare diensten zijn gebrekkig en mensen in armoede zijn daar de dupe van. Maar de rijke elite kan moeiteloos kwalitatieve privéziekenhuizen en privéscholen betalen. 

We moeten onze economie omvormen zodat die universele gezondheidszorg, onderwijs en andere nodige openbare diensten voorziet voor iedereen. Om dat mogelijk te maken, moeten de rijkste mensen en bedrijven hun eerlijke deel aan belastingen betalen. Dat kan de kloof tussen arm en rijk dramatisch verkleinen.

Publicatiedatum: 
15/01/2019
Download (5.4 MB)
Thema: