Globo 49: Millenniumdoelen: deadline 2015

Een nieuw millennium, een nieuwe start? De overgang naar het jaar 2000 was de aanleiding voor leiders van alle landen om de Millenniumverklaring te ondertekenen. Het was de eerste keer dat staatshoofden en regeringsleiders zich verbonden aan doelen die becijferbaar waren en die een duidelijke einddatum hadden: 2015. Zo ver zijn we nu. Zijn de Millenniumdoelen gehaald? En hoe moet het nu verder met de strijd tegen armoede en ongelijkheid?

Publicatiedatum: 
01/03/2015
Download (1.86 MB)
Land: 
Partner: