Groen Klimaatfonds: het Parlement moedigt de regering aan om haar bijdrage te verdubbelen

23/10/2019

Op woensdag 23 oktober hebben de leden van de Kamercommissie Klimaat een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een verdubbeling van de federale bijdrage aan het Groen Klimaatfonds. Voor Oxfam, 11.11.11 en CNCD, is deze stemming een positief signaal voor internationale solidariteit en een duidelijke boodschap aan de federale regering.

Deze stemming vindt plaats aan de vooravond van de officiële herfinancieringssessie van het Groene Klimaatfonds (Green Climate Fund, GCF), die op 24 en 25 oktober in Parijs zal plaatsvinden. Dit is een cruciaal moment voor dit fonds, dat het belangrijkste multilaterale kanaal moet worden voor de financiering van de strijd tegen klimaatverandering in ontwikkelingslanden. In deze context is het essentieel dat de donorlanden - waaronder België - zich ertoe verbinden hun respectieve bijdragen aan het Fonds te verdubbelen om de begunstigden, de kwetsbare landen, in staat te stellen de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden. "Daarom vragen we tenminste om een verdubbeling van de Belgische bijdrage. Het zou ons land ook in staat stellen om zich aan te sluiten bij de landen die al hun verantwoordelijk opgenomen hebben op het gebied van klimaatfinanciering", zegt Inès Ayari, beleidsmedewerker van Oxfam-Solidariteit.

De tekst waarover vandaag in de commissie is gestemd, volgt op de toespraak van de eerste minister op de klimaattop van 23 september. Daar kondigde hij aan dat hij de bijdrage van België aan het Groene Fonds wil verdubbelen, een beslissing die "samen met het Parlement" moet worden genomen. In afwachting van de stemming in de plenaire vergadering kan de regering dit verzoek nu al uitvoeren, wat zou betekenen dat een nieuwe federale bijdrage van 120 miljoen euro wordt aangekondigd. De maatschappelijke organisaties dringen er bij de regio's op aan om deze weg te volgen en zich er tevens toe te verbinden om hun respectieve bijdragen ten minste te verdubbelen.

Op 22 september heeft de Klimaatcoalitie een 100-daagse aftelling gelanceerd voor de Belgische verkozenen om concrete acties te ondernemen om de Belgische klimaatambitie tegen het einde van het jaar te versnellen. De verdubbeling van de Belgische bijdrage aan het Groen Klimaatfonds is een van de prioriteiten van het middenveld. De aanneming van deze parlementaire resolutie en de vertaling ervan in een officiële mededeling zou een belangrijke stap voorwaarts zijn. "Zonder voldoende en adequate financiering voor ontwikkelingslanden kan er geen eerlijk antwoord op de klimaatcrisis komen. Als historische vervuiler heeft België een verantwoordelijkheid ten aanzien van kwetsbare landen" concludeert Lien Vandamme, beleidsmedewerker bij 11.11.11. "De Commissie is van mening dat de Belgische overheid, net zoals andere rijke landen, een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van kwetsbare landen.”

Noot voor de redactie:

• Verschillende landen hebben reeds het voortouw genomen en een verdubbeling van hun eerdere bijdragen aangekondigd: Duitsland en Noorwegen op de COP24, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op G7-niveau en Zweden en Denemarken op de klimaattop op 23 september.

• In Lima kondigde de federale regering in 2014 (COP 20) via Alexander De Croo dat zij 50 miljoen euro (of 66,9 miljoen USD) zou bijdragen aan de GCF. Door dit bedrag (66,9 x2) te verdubbelen en om te rekenen met de huidige FVC-omrekeningskoers, komen we uit op een minimumbedrag van 120 miljoen euro.

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter