Guatemala: evaluatierapport over hoe Guatemalteekse boeren hun productiemethoden en inkomsten verbeteren

Met dit programma ondersteunden we samen met onze partners de inheemse bevolking en boeren om agro-ecologische methoden toe te passen en het voedsel- en klimaatbeleid van de Guatemalteekse overheid te beïnvloeden. Het project liep in 2017 ten einde. We evalueren 1 jaar later de impact van de acties. In totaal werkten 514 families uit 16 gemeenschappen mee aan dit project.

Agro-ecologie als oplossing

Deze evaluatie toont aan dat de plattelandsbevolking de nieuw geïntroduceerde agro-ecologische methoden effectief gebruikt, wat een positief effect heeft op de gronden, het water en de planten. In totaal zijn er 69 agro-ecologische percelen geïnstalleerd. Op 65 van die percelen produceren boeren voldoende voeding om te verkopen (naast voedsel voor het eigen gezin). Op die manier levert het project een bijdrage aan de lokale economie. We steunden ook projecten van vrouwengroepen,  zoals de verkoop van varkens en kippen of het opzetten van een lokale kantine.

Vrouwelijk leiderschap

Sinds dit programma nemen meer vrouwen, 92 om precies te zijn, lokaal leiderschap op in hun organisaties en gemeenschappen. De vrouwen en organisaties zijn heel erg positief over de impact van dit programma.

De omschakeling van productiemethoden en het empoweren van vrouwen ging zeker niet zonder slag of stoot. Sommige vrouwen mochten van hun man niet gaan werken of deel nemen aan de vormingen. Sommige vrouwenleidsters werden bedreigd omdat ze openlijk strijden voor hun rechten.

De twee partnerorganisaties die dit programma trokken, CUCG en AMT, hebben actieplannen opgemaakt om financieel onafhankelijker te worden. Een van hen heeft reeds financiering gevonden voor de verderzetting van haar activiteiten.

Publicatiedatum: 
21/02/2020
Download (1.45 MB)
Land: