Helft meer honger door fossiele brandstoffen

21/10/2014

Korte termijn investeerders, lakse overheden en fossiele brandstofproducenten vormen een dodelijke driehoek. Zij vormen de drijvende factor in de klimaatverandering, en dreigen binnen 50 jaar tijd te zorgen voor 400 miljoen extra lege magen in de wereld. Dat zegt Oxfam in een nieuw rapport.

Het nieuwe rapport van Oxfam, Food, Fossil Fuels and Filthy Finance, laat zien hoe de dodelijke driehoek in 2012 zorgde voor meer dan 674 miljard dollar uitgaven aan fossiele brandstoffen. Aan dit tempo zullen bedrijven in fossiele brandstoffen in het komende decennium 6000 miljard dollar uitgeven aan ontwikkeling van de sector. Investeringen in fossiele brandstoffen worden overeind gehouden door een brouwsel van belastingvoordelen, overheidsmaatregelen en een geschatte 1900 miljard dollar aan subsidies per jaar, die rechtstreeks naar de sector gaan of opgaan aan het herstellen van de schade aan de maatschappij, gezondheid en milieu. Deze subsidies houden investeringsniveaus op peil, ondanks de steeds grotere bedrijfsrisico’s.

De lobby voor fossiele brandstoffen van de VS en EU overheden, die alleen al een half miljoen dollar per dag kost om de status quo te handhaven, houdt de dodelijke driehoek in stand. In 2013 boekten de top vijf beurs genoteerde oliebedrijven – Exxon, Chevron, Shell, BP en ConocoPhilips  - een gezamenlijke winst van 93 miljard dollar.

4 tot 6 graden

Fossiele brandstoffen leveren de grootste bijdragen aan klimaatverandering. Zij zijn verantwoordelijk voor 80 procent van de koolstofuitstoot. Risico’s zijn er voor de gezondheid, huisvesting, voedsel, het bedrijfsleven zelf en de economische groei. Een falen in het terugdringen van de consumptie van fossiele brandstoffen zal de aarde tegen het einde van deze eeuw 4 tot 6 graden opwarmen. Door een opwarming van deze omvang gaan 400 miljoen van ’s werelds armste mensen tegen 2060 te maken krijgen met ernstige honger en droogte. Dat is de helft meer dan het aantal mensen die vandaag al honger lijden.

Brigitte Gloire, beleidsmedewerker rond klimaat bij Oxfam-Solidariteit:

“Bedrijven in fossiele brandstoffen hebben baat bij de dodelijke driehoek, waaraan ze zelf hebben meegebouwd. Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan bedwongen worden, maar de strategische keuzes van de sector zelf, van de aarzelende overheden en van kortzichtige investeerders werken dat tegen. Dit draait om winst voor enkelen, die zich van de rest van ons weinig aantrekken  – vooral niet van ’s werelds armste mensen die nu al door klimaatverandering honger lijden."

"Investeerders en overheden – om te beginnen met de rijkste landen die de meeste schuld hebben aan de klimaatverandering – moeten hun geldstromen meteen heroriënteren naar hernieuwbare en schone alternatieven. Dit levert niet allen goede, duurzame kansen voor investeerders op, maar ruimt baan voor de snelle aanpak van klimaatverandering die wetenschappers en mensen overal ter wereld eisen.”


Extreem weer = verlies

Ondernemingen in fossiele brandstoffen en hun handelsorganisaties geven elk jaar minstens 44 miljoen euro uit aan lobby van de EU. Binnenkort horen we wat dat heeft opgeleverd. Volgende week komen de Europese leiders met een pakket maatregelen met klimaat- en energiedoelen voor 2030. Het voorstel dat op tafel ligt, een uitstootreductie met 40%, is in overeenstemming met de aanbevelingen van Business Europe, een van de machtigste lobbies in de EU van het bedrijfsleven. Dit is ruim onder de vermindering met 55% die volgens experts nodig is, wil Europa een eerlijke bijdrage leveren tot het aanpakken van klimaatverandering.

Oxfam vindt dat de leiders van Europa niet moeten toegeven aan de druk van ondernemingen in fossiele brandstoffen, en een pakket maatregelen aannemen voor een vermindering met 55%, alsmede voor energiebesparingen met minimaal 40% en stimulering van hernieuwbaar energiegebruik tot minimaal 45% van het totale energiegebruik.

De beurs genoteerde bedrijven mogen slechts een vijfde van hun koolstofreserves verbranden om de opwarming tot 2 graden te beperken, zoals overeengekomen door alle regeringen in de Verenigde Naties. Volgens Oxfam zijn investeringen in fossiele brandstoffen verkeerd, omdat die contraproductief zijn, met of zonder overheidsregulering.  Als overheden er niet in slagen om regulering te verstrengen loopt de economie schade op, omdat diezelfde overheden dan opdraaien voor de kosten van klimaatveranderingen. Zo wordt het bedrijfsleven ook getroffen – de eerste voorbeelden daarvan duiken nu al op. Unilever, bijvoorbeeld, meldt dat het elk jaar 300 miljoen euro verliest door extreme weersomstandigheden.

Technologische vooruitgang heeft hernieuwbare en schone energie meer concurrerend gemaakt, met slechts 20% van de subsidies voor fossiele brandstoffen. Men schat dat het 44.000 miljard dollar gaat kosten om de hele wereld tegen 2050 op schone energie te laten draaien, en dat is stukken minder dan de 115.000 miljard die bespaard wordt wanneer we niet meer voor fossiele brandstoffen hoeven te betalen. Zon- en windenergie kunnen respectievelijk 6,3 en 2,1 miljoen banen over de hele wereld opleveren. Efficiënter energiegebruik leidt tot lagere prijzen en consumptie. De omschakeling leidt ook tot betere zelfvoorziening in energie.

Onze eisen

Oxfam vindt dat overheden:

  • zich moeten inzetten voor de afbouw van de uitstoot van fossiele brandstoffen, en de opbouw van duurzame hernieuwbare energie voor iedereen, tegen de tweede helft van deze eeuw, waarbij ontwikkelde landen in de leiding gaan en aan ontwikkelingslanden de steun geven die zij nodig hebben.
  • hun investeringen moeten omschakelen van vuile naar schone energievormen, efficiënte energie en beleid waardoor de armste mensen niet vergeten worden een ook over energie kunnen beschikken.
  • druk moeten uitoefenen op bedrijven in fossiele brandstoffen voor meer opening van zaken ten aanzien van hun lobbyactiviteiten.
  • zich moeten inzetten voor een klimaatvriendelijk mondiaal financieel stelsel door een beoordeling van de risico’s, meer opening van zaken en kapitaal voor investeringen in koolstofvermindering.

Tegelijkertijd roept Oxfam op

  • dat grootgebruikers van fossiele brandstoffen en energie hun bedrijfsvoering aanpassen en hun zakenmodel diversifiëren, koolstofreductie omarmen en deel worden van de oplossing.
  • dat investeerders hun investeringen verleggen van fossiele brandstoffen naar ontwikkeling met lage koolstofuitstoot, rekening houden met klimaatrisico’s en bedrijven aan de kaak stellen die doorgaan met hoge uitstoot strategieën.
  • dat de rest van het bedrijfsleven dat ook risico’s loopt bij klimaatverandering, waaronder levensmiddelenbedrijven, overheden onder druk zetten om met ambitieuze wereldomvattende plannen te komen, en bedrijven aanpakken, waaronder ondernemingen in fossiele brandstoffen en lobbyisten, die nu baat hebben bij de status quo.

Extra

  • Donderdag 23 oktober om 10 uur organiseert Oxfam  samen met andere ngo's een opvallende stuntactie tussen Schumann en de toegang tot het Parc du Cinquantenaire, om deze problematiek op de kaart te zetten van de Europese leiders. In bijlage meer info over de geplande actie.
  • Het volledige rapport Food, Fossil fuels & Filthy finance in bijlage
  • Een compilatie van opvallende cijfers in bijlage

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter