Het energie- en klimaatpakket van de Europese Unie tegen 2030: Geschikt voor een voedsel- en energiezekere wereld?

De Europese Unie (EU) staat voor een wake-up call op het vlak van energie, terwijl een voedsel- en brandstoffencrisis dreigt. 

In Rusland en Oekraïne is er politieke instabiliteit. En tegelijkertijd zijn de belangrijkste exportlanden van de Europese Unie (EU) kwetsbaar voor de klimaatverandering. 

Er worden nu belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van energie in Europa. De EU onderhandelt over een nieuw pakket klimaat- en energiedoelen voor 2030. 

Dit rapport toont dat de Europese Unie dringend meer actie moet ondernemen voor het klimaat en geleidelijk aan moet afkicken van fossiele brandstoffen. Dat is de enige manier om veilige en betaalbare energie te verzekeren, en om de voedselvoorziening in Europa klimaatbestendig te maken. Kiezen voor meer steenkoolontginning en fracking is een doodlopende route. 

Oxfam vraagt dat de EU een akkoord sluit over doelstellingen die de vraag naar energie beperken en die een boost geven aan duurzame, hernieuwbare energie. Op die manier moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% gereduceerd worden. 

Deze acties zullen helpen om energie betaalbaar te houden in Europa en om de klimaatverandering tegen te gaan. Dat is belangrijk, want de klimaatverandering heeft de grootste impact op de armste mensen en draait de strijd tegen honger terug. 

Publicatiedatum: 
03/06/2014
Download (838.12 KB)