Hoe belastingparadijzen de ongelijkheid vergroten, en wat we eraan kunnen doen

17/01/2016

Tijd om onze ogen te openen: er is een wereldwijd netwerk van belastingparadijzen, en dat helpt de allerrijksten en multinationals om een hallucinant vermogen te verwerven. Ontwikkelingslanden mislopen daardoor elk jaar 156 miljard (!) aan belastinginkomsten.

62 mensen bezitten evenveel rijkdom als de armste helft van de wereldbevolking (cijfers uit het nieuwe Oxfam-rapport An Economy for the 1%). 62, stel je voor. Vorig jaar waren dat er nog 80, en amper 5 jaar geleden waren dat nog 388 personen (al zijn dat nog altijd weinig mensen).

Maak een einde aan deze ongelijkheid

Deze extreme ongelijkheid tussen arm en rijk loopt uit de hand, elk jaar meer. Er is een groeiende kloof tussen rijke en arme mensen, in alle landen ter wereld. En belastingparadijzen zijn één van de grote oorzaken van de steeds grotere rijkdom.

Belastingparadijzen, hoezo?

Multinationals en superrijken weten precies in welk land ze hun vermogen kunnen wegstoppen aan de laagste belastingtarieven. Ze betalen daardoor geen belastingen in het land waar ze actief zijn of wonen, maar in het land waar ze de minste belastingen moeten betalen. Zo kunnen hun vermogens blijven groeien.

Overheden, in de armste landen in het bijzonder, lopen daardoor miljarden aan belastinginkomsten mis. Dat geld zou kunnen gaan naar scholen, naar gezondheidszorg, naar sociale bescherming.

De harde cijfers

  • 62 superrijken bezitten evenveel als de armste helft van de wereld.
  • Het vermogen van die 62 superrijken is sinds de economische crisis met 44% gegroeid.
  • Wereldwijd zit 7.000 miljard euro persoonlijk vermogen verborgen op offshore bankrekeningen.
  • 188 van de 201 grootste bedrijven zijn aanwezig in belastingparadijzen.
  • Ontwikkelingslanden mislopen elk jaar minstens 156 miljard euro aan inkomsten, doordat multinationals en superrijken belastingen ontwijken in belastingparadijzen.

Help ons om een einde te maken aan dit verhaal.

Teken de petitie

Eerlijke belastingen = elk kind naar school

Veel landen mislopen belastinginkomsten doordat het geld verstopt zit in belastingparadijzen. In Afrika alleen al gaat het om een verlies van bijna 13 miljard euro. Dat is voldoende om jaarlijks 4 miljoen kinderlevens te redden met een betere gezondheidszorg én om elk kind meteen ook naar school te sturen.

Met een eerlijk belastingsysteem zouden de armste landen genoeg geld hebben om bijvoorbeeld:

  • goede gezondheidszorg te voorzien
  • een pensioensysteem of ziekteverzekering uit te bouwen
  • degelijk onderwijs te organiseren

Maak een einde aan belastingparadijzen

Het is tijd om een einde te maken aan belastingparadijzen. Om de armste landen de mogelijkheid te geven om een toekomst op te bouwen.

Winnie Byanyima, directeur van Oxfam International: “Het is ronduit onaanvaardbaar dat de armste helft van de wereldbevolking evenveel bezit als enkele tientallen superrijken die op 1 bus zouden passen. We mogen niet langer toezien hoe honderden miljoenen mensen honger lijden, terwijl de middelen die hen zouden kunnen helpen, opgeslorpt worden door enkelingen bovenaan de ladder.”

Teken de petitie

Thema: 

Europese Unie

Deze communicatie kwam tot stand met de steun van de Europese Unie. De inhoud ervan is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Oxfam-Solidariteit en weerspiegelt niet noodzakelijk de visie van de Europese Unie.