Hoe de toegang tot medicijnen verhandeld wordt (herziene versie)

In lage-inkomenslanden en middeninkomenslanden heeft niet iedereen recht op een goede gezondheid. De grootste obstakels: onvoldoende innovatie en een gebrek aan betaalbare medicijnen. En de handelsagenda van Europa ondermijnt nog steeds die toegang tot medicijnen. 

Dit rapport stelt dat het handelsbeleid van de Europese Unie niet mag dienen om de winsten van farmabedrijven te ondersteunen, door hun monopolies op de prijs van medicijnen uit te breiden, zogenaamd om research te belonen. 

In de plaats daarvan moet de nieuwe Europese Commissie een nieuw model ontwikkelen voor handel en voor research & development (R&D). Een nieuw model dat coherent is met de doelstellingen van de Europese Commissie voor ontwikkelingssamenwerking en publieke gezondheidszorg, en dat innovatieve R&D-modellen ondersteunt die nieuwe, betaalbare medicijnen creëren. 

De harmonisatie van de regelgeving, gekoesterd in het toekomstige Transatlantisch Handels- en Investeringsverdrag (beter bekend als TTIP), mag geen reguleringen vastlegen die in de eerste plaats bedrijfsbelangen dienen en pas daarna de belangen van burgers. Deze harmonisatie mag niet betekenen dat er nieuwe globale standaarden ontstaan die later zomaar opgelegd worden aan ontwikkelingslanden. 

Voor meer info over de toegang tot betaalbare medicijnen en het handelsbeleid van Europa:

Publicatiedatum: 
29/09/2014
Download (502.69 KB)