Hoe je in Laos leert omgaan met rampen

01/10/2017

Overstromingen, orkanen en landverschuivingen: de inwoners van Laos krijgen regelmatig rampen over zich heen. Maar er zijn wel manieren om de impact van die rampen te beperken. Oxfam en de Europese Unie werken in Laos samen om de plaatselijke bevolking daarvoor bij te staan.

Een extreem natuurverschijnsel (een orkaan, aardbeving, overstroming...) is altijd een catastrofe, toch? Of niet? Nee: dat is - gelukkig - een misvatting. Zo'n extreem fenomeen wordt pas een echte ramp als de getroffen landen sowieso al kwetsbaar zijn, en als ze niet de middelen hebben om zich ertegen te beschermen.

Dé strategie die nodig is: Disaster Risk Reduction

Er bestaat een methode om de schade van orkanen, overstromingen of andere rampen te beperken: DRR, of voluit Disaster Risk Reduction. Met die methode pakken we de redenen aan die ervoor zorgen dat mensen kwetsbaar zijn voor extreem weer (bv. stevige huizen bouwen, rampenplannen opstellen... zie ook verder).

Disaster Risk Reduction heeft zijn nut al vaak bewezen in verschillende landen. Oxfam houdt zich sinds 2010 intensief bezig met Disaster Risk Reduction in Laos. We blijven dat ook doen de komende jaren, samen met de lokale bevolking, met de financiële steun van de Europese Unie.

Disaster Risk Reduction: dit zijn concrete voorbeelden van wat je kan doen

Disaster Risk Reduction, wat kan dat betekenen? Het houdt in:

  • huizen bouwen die beter bestand zijn tegen de stormwind en noodweer,
  • of dijken en afwateringskanalen construeren om overstromingen tegen te gaan.

Maar Disaster Risk Reduction gaat ook verder. Samen met lokale gemeenschappen werken we programma’s uit. Dankzij die programma's worden mensen in kwetsbare regio's in Laos zich beter bewust van de risico’s die ze lopen. Een aantal gemeenschappen stelt bijvoorbeeld hun eigen actieplan op voor de volgende ramp, of zet een alarmsysteem op om iedereen te waarschuwen wanneer een ramp nadert. Zo blijft de schade minimaal.

In de gemeenschap van Siphay liep zo'n Oxfam-programma voor Disaster Risk Reduction. Ze vertelt:

We hebben nu een luidspreker waarmee we alarmberichten omroepen, voor en tijdens een ramp. Zo zijn we beter voorbereid. We hebben we rampsituaties gesimuleerd en vormingen georganiseerd voor de mensen. We hebben samen een rampenplan uitgetekend voor de volgende noodtoestand.

Beter opgeleid, beter voorbereid op rampen

Oxfam werkt in Laos onder meer samen met het Laotiaanse ministerie van Werk en Sociale Zaken:

  • We organiseren vormingen over Disaster Risk Reduction voor regeringsleden,
  • we richten comités op in de districten en in de dorpen,
  • we wisselen werkmethodes uit...

De districtcomités geven op hun beurt vorming aan mensen in dorpscomités en plaatselijke organisaties. 

Mr. Sivilay van het dorpscomité van Sisaath vertelt: 

Het districtscomité heeft ons informatie gegeven over dit DRR-project. Toen hebben we ons eigen dorpscomité opgericht, zodat we ons dorp beter kunnen voorbereid op rampen. De mensen in het dorp brengen bij een rampenalarm nu bijvoorbeeld hun bezittingen, rijst en zaaigoed op de bovenverdieping naar een andere, veilige plek. Zo vermijden we dat alles verloren gaat bij overstromingen. Ik leid een zekerder bestaan sinds we dat plan hebben ingevoerd.

Dit is de link tussen armoede en klimaatverandering

Veel factoren zorgen ervoor dat de impact van rampen en extreem weer zich bij de armste mensen het sterkst laat voelen. Ze wonen in minder stevige huizen. Hun boerderijtje bevindt zich in een risicozone. Of ze hebben geen mogelijkheid om geld te sparen of om de juiste informatie te krijgen.

Mensen die het voordien al moeilijk hadden, doen er na een ramp ook het langst over om zich weer te herstellen. In Laos leeft 23% van de bevolking onder de armoedegrens. Maar door de klimaatverandering en het bijhorende extreme weer wordt het voor deze mensen steeds meer moeilijker om weer recht te krabbelen na een ramp.

Meneer Sengchan (46) woont met zijn gezin in Sisaath en vertelt: 

In veel opzichten hebben we het beter dan onze ouders. Maar de klimaatverandering doet  nieuwe problemen ontstaan. Ik ben vooral bang voor overstromingen, aardverschuivingen, periodes van droogte en orkanen.

Door de klimaatverandering komen extreme weerfenomenen niet alleen steeds vaker voor, ze worden ook intenser en onvoorspelbaarder. Dat betekent dat mensen die het sowieso al niet makkelijk hebben, steeds meer rampen op hun dak krijgen. Daarom moeten we er alles aan doen om deze mensen weerbaarder te maken.

Deze projecten krijgen financiële steun van de Europese Unie

Afbeeldingsresultaat voor EU

Land: