Internationale respons Syrië verliest 'op alle fronten'

08/09/2014

De internationale gemeenschap geeft te weinig hulp aan de Syrische vluchtelingen, zorgt amper voor opvang en blijft intussen wapens leveren aan de strijdende partijen. Dat is te lezen in een nieuw rapport van Oxfam, dat vandaag verschijnt. België is alvast niet bij de beste leerlingen van de klas.

Oxfam roept de VN op een wapenembargo in te stellen voor alle oorlogvoerende partijen in Syrië en dringt bij de regeringen van rijke landen aan op voldoende hulp, en op opname van een groter aantal mensen dat het geweld ontvlucht.

Het rapport, A Fairer Deal for Syrians, toont aan dat de 7,7 miljard dollar aan humanitaire hulp die nodig is, slechts voor de helft gefinancierd is, terwijl wapenleveranties het wijdverspreide geweld blijven voeden en vredesinspanningen ondermijnen. Rijke landen bieden slechts een veilige onderkomen aan een piepklein aantal vluchtelingen uit Syrië, terwijl de buurlanden grote moeite hebben om meer dan 3 miljoen mensen op te vangen.

België toont allerminst hoe het moet. Als de hulpactie zou tegemoet komen aan alle noden én de inspanningen waren eerlijk verdeeld onder donorlanden, dan zou België 50 miljoen dollar op tafel moeten leggen. In 2014 is daar nog maar 17,6 miljoen daarvan effectief toegekend. Daarmee bekleed België een bedenkelijke 18e plaats op 32 landen die Oxfam doorlichtte. Op Frankrijk na doen al onze buurlanden een pak beter.

Rusland, een grote wapenleverancier van Syrië, heeft slechts 1 procent toegezegd van wat een eerlijk en evenwichtig aandeel van dat land zou zijn in de internationale hulp. Frankrijk en de VS hebben slechts respectievelijk 33 en 60 procent geleverd van hun deel, en gaan door met het leveren van wapens, waardoor de inspanningen om een einde te maken aan het conflict worden ondermijnt.  Vele Golfstaten geven meer dan zij moeten, maar moeten ook meer doen om de wapenleveranties een halt toe te roepen. Andere gulle donoren zijn Groot-Brittannië en Denemarken.

Andy Baker, hoofd van Oxfam voor werk in Syrië, zegt: “Dit is de grootste humanitaire crisis ter wereld, en over de hele breedte valt de respons van de internationale gemeenschap zwaar tegen. Een gestage stroom kalashnikovs, bommen en raketten naar Syrië voedt het geweld, terwijl hulp slechts druppelsgewijs de mensen in diepe nood bereikt.

“Buurlanden hebben miljoenen vluchtelingen opgevangen, en velen van hen hebben ernstig behoefte aan onderdak, gezondheidszorg, voedsel en water."

“Maar er is geen wapenembargo en slechts weinig landen bieden bescherming aan een klein aantal vluchtelingen. Tijd dat de internationale gemeenschap wakker wordt, en haar verantwoordelijk neemt t.a.v. de slachtoffers van dit conflict.”

Oxfam roept ertoe op dat  5 procent van het geschatte aantal vluchtelingen voor eind 2015 om humanitaire redenen in rijke landen wordt toegelaten of hervestiging aangeboden. Elk rijk land moet doen wat het kan, en mensen opnemen naar gelang de omvang van zijn economie.

Duitsland, Australië en Oostenrijk zijn de enige rijke landen die met een eerlijk aanbod zijn gekomen om vluchtelingen op te nemen. Bijna alle andere rijke landen laten zwaar afweten.

Drie en een half jaar na het begin van dit conflict, begint de gulheid van buurlanden als Libanon en Jordanië een breekpunt te bereiken; vluchtelingen en arme gemeenschappen betalen de prijs.

Baker zei: “De reactie van de international gemeenschap op het conflict in Syrië is ontoereikend voor de miljoenen mensen die gevlucht zijn voor de martellingen, massamoorden en bommen, en de mensen in Syrië die een verschrikkelijke toekomst tegemoet gaan. Zij zijn door de internationale gemeenschap in de steek gelaten en moeten dagelijks onder verschrikkelijke omstandigheden zien te overleven.

Dit rapport moedigt regeringen in de regio ook aan om ervoor te zorgen dat zij vluchtelingen een veilige haven bieden en, gezien de lange duur van dit conflict, hen ook werk bieden en steun aan hun gezinnen.

EXTRA

  • Interviews met Oxfam medewerkers in Beiroet of Aman (in Engels, Arabisch en Frans) mogelijk
  • Foto’s en getuigenissen zijn beschikbaar.
  • Het hele rapport is beschikbaar in bijlage.

Oxfam heeft drie indicatoren ontwikkeld om het niveau van inzet te beoordelen, dat elk rijk land zou moeten bereiken om de slachtoffers van de crisis te helpen:

  • Niveau van financiering dat elk land beschikbaar stelt aan humanitaire hulp, gerelateerd aan de omvang van de economie (op basis van BNP);
  • Het aantal Syrische vluchtelingen dat elk land veiligheid heeft geboden, met een aanbod van hervestiging of andere vormen van humanitaire bescherming, wederom op basis van de omvang van de economie. Niet opgenomen zijn de aantallen die in buurlanden of elders asiel hebben gekregen, omdat staten specifieke verplichtingen hebben t.a.v. individuen die op hun grondgebied arriveren en om asiel vragen.
  • Inzet van elk land tot praktische daden om een einde te  maken schendingen van mensenrechten en internationaal humanitair, met de beëindigen van leveranties van wapens en munitie. Een einde aan wapenoverdrachten is een manier om de vredesbesprekingen in Geneve nieuw leven in te blazen.

Rijke landen hebben tot nu toe slechts aan 37.629 van de 3 miljoen Syrische vluchtelingen die de UNHCR heeft geregistreerd, hervestiging of humanitaire opvang aangeboden. De VN heeft de grootste oproep ooit gelanceerd, voor humanitaire hulp aan Syriërs. Ander organisaties, zoals het Internationale Rode Kruis en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen, hebben hun eigen oproep gedaan, alsmede de regeringen van Jordanië en Libanon. Samen bedragen deze oproepen 7,7 miljard dollar. Volgens onderzoek van Oxfam wordt daarvan slechts 43,6% door donoren gefinancierd.

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter