Kleine boeren in gevaar: Grond, voedsel, inkomen en de uitbreiding van monocultuur in Latijns-Amerika

Monocultuur breidt uit en verdringt gemeenschappen, ondermijnt het inkomen van kleine boeren en verslechtert de voedselzekerheid op lokaal vlak. Dit rapport toont 3 relevante case studies van grootschalige landbouwinvesteringen in Paraguay, Guatemala en Colombia. 

Ook al zeggen bedrijven dat ze op een verantwoorde manier bezig zijn: hun businessmodel bepaalt wel wie de risico's draagt, wie toegang heeft tot kapitaal en wie de markt beheerst. Verantwoordelijkheid opnemen zou moeten betekenen dat de voordelen en kosten eerlijk verdeeld worden en dat alle rechten gerespecteerd worden, inclusief landrechten.

Private investeringen in landbouw zijn nodig, maar ze zouden complementair moeten zijn aan familiale landbouw in plaats van deze kleine boeren te verzwakken. Want kleine boeren zijn de belangrijkste investeerders in landbouw. 

Dit Oxfam-rapport beschrijft: 

  • 3 case studies van grootschalige investeringen in land in Latijns-Amerika (Paraguay, Guatemala, Colombia)
  • de impact van investeringen op kleine boeren
  • aanbevelingen voor investeringen in landbouw
Publicatiedatum: 
23/04/2014
Download (373.8 KB)
Land: