Klimaatministers, het water staat ons aan de lippen

Cartoon. "We hadden het klimaatdossier moeten oplossen toen het nog op tafel lag." "Ja, toen de tafel nog niet onder water stond."
11/05/2015

De vier (!) Belgische ministers bevoegd voor Klimaat hebben verklaard dat ze de klimaatverandering een prioriteit vinden. Maar toch gaan de maanden voorbij zonder dat er beslissingen genomen worden.

België heeft niet minder dan 4 ministers die bevoegd zijn voor Klimaat. Maar toch slagen ze er niet in om een akkoord te vinden over de verdeling van de klimaatdoelen uit het Europese energie- en klimaatpakket, met deadline 2020.

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid (waar Oxfam-in-België lid van is) spreekt de 4 ministers aan op hun verantwoordelijkheid. Want het water staat ons allemaal aan de lippen. De klimaatverandering wacht niet.

Dringend

Beste Klimaatministers, het wordt dringend. Het Platform Klimaatrechtvaardigheid wil dat u uw verantwoordelijkheid neemt. U moet:

  • de klimaatdoelen uit het Europese klimaat- en energiepakket verdelen tussen de gewesten en de federale overheid. Deze klimaatdoelen gaan over het beperken van het broeikaseffect, het percentage hernieuwbare energie en energiebesparing;
  • een akkoord bereiken over de verdeling van inkomsten uit de verkoop van CO2-uitstoot op de internationale markt;
  • beslissingen nemen over uw engagement voor klimaatfinanciering.

Klimaat = prioriteit?

De 4 regeringen in België vonden het klimaat een prioriteit voor hun beleid. In hun regeerakkoorden hebben de ministers van Klimaat bevestigd dat ze zo snel mogelijk de klimaat- en energiedoelen wilden verdelen. Maar de eerste maanden van hun ambtstermijn zijn nu voorbij, en er is geen enkel akkoord in zicht.

België blijft achter

De regeringen hadden in de vorige legislatuur al duidelijkheid moeten brengen over de verdeling van de klimaatdoelen. Het gaat over de doelstellingen die uit het Europese energie- en klimaatpakket met deadline 2020. De internationale gemeenschap heeft al lang klimaatdoelen vastgelegd en bereidt zich zelfs al voor op de periode na 2020. België blijft achter, en het is hoog tijd om dat in te halen.

Door geen duidelijkheid te scheppen over de klimaatdoelen, brengen de politici ons energiebeleid in gevaar en ook de rechtvaardige overgang naar een koolstofarme economie.

 

Thema: