Krijg Gelijk: tijd om een einde te maken aan extreme ongelijkheid

In dit rapport presenteert Oxfam nieuw bewijs dat de kloof tussen arm en rijk steeds breder wordt, meer dan ooit tevoren, en dat deze kloof de strijd tegen armoede ondermijnt.

Van Ghana tot in Duitsland, van India tot in Indonesië: de kloof tussen arm en rijk wordt steeds breder. In 2013 woonde 7 op de 10 mensen in een land waar de economische ongelijkheid groter was dan 30 jaar geleden. Oxfam heeft in 2014 berekend dat amper 85 mensen evenveel rijkdom bezaten als de armste helft van de wereldbevolking.

Extreme ongelijkheid corrumpeert de politiek en hindert de economische groei.

Het verergert de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en veroorzaakt een reeks van gezondheidsproblemen en sociale problemen. Extreme ongelijkheid onderdrukt sociale mobiliteit en houdt sommige gezinnen arm door de generaties heen, terwijl andere gezinnen jaar na jaar genieten van privileges.

Extreme ongelijkheid voedt criminaliteit en zelfs gewelddadige conflicten. Deze bijtende gevolgen hebben een invloed op ons allemaal, maar de impact is het zwaarst voor de armste mensen.

Oorzaken en oplossingen

Dit rapport graaft naar de oorzaken van de ongelijkheidscrisis en kijkt naar de concrete oplossing om uit deze crisis te raken. Het rapport maakt gebruik van case studies uit de hele wereld en toont de impact aan van de stijgende ongelijkheid op zowel rijke als arme landen. Dit rapport doet een onderzoek naar de verschillende manieren waarop mensen en overheden inspelen op extreme ongelijkheid.

Dit rapport ondersteunt de nieuwe Krijg Gelijk-campagne van Oxfam om een einde te maken aan extreme ongelijkheid.

Publicatiedatum: 
29/10/2014
Download (2.95 MB)
Thema: