Climate Justice Now!

Climate Justice Now

Klimaatrechtvaardigheid begint met vrouwenrechten

De klimaatcrisis treft iedereen. Maar de gevolgen zijn niet voor iedereen gelijk. Vrouwen in arme landen, die hier net het minst voor verantwoordelijk zijn, zijn extra kwetsbaar.

Hoe komt dat?

Climate Justice Now
 • Wereldwijd zijn vrouwen verantwoordelijk voor 60 à 80% van de lokale voedselproductie. - Wanneer de klimaatcrisis oogsten doet mislukken, zijn de gevolgen voor hen. Ze verliezen hun inkomen en kunnen hun gezin niet meer voeden.
 • Vrouwen die gedwongen zijn hun huis te verlaten tijdens klimaatrampen, zijn bijzonder kwetsbaar voor mishandeling en seksueel geweld.
 • Vrouwen hebben nog steeds niet dezelfde toegang tot onderwijs, land of financiële mogelijkheden als mannen. Ze worden ook vaak uitgesloten van beslissingsprocessen.
 • Door droogte en ontbossing moeten plattelandsvrouwen steeds langere afstanden afleggen om water en hout te vinden. Vrouwen zijn vaker verantwoordelijk voor het huishouden en nemen meer zorgtaken op zich. De opwarming van de aarde brengt dus een grote werklast mee.

Vrouwen maken deel uit van de oplossing:

climate & gender
 • Als vrouwen toegang hadden tot dezelfde middelen als mannen, zouden ze hun productie met 30% kunnen verhogen, wat het aantal hongerige mensen met meer dan 150 miljoen zou kunnen verminderen.
 • Vrouwen spelen een sleutelrol in het beheer van natuurlijke bronnen en hebben vaak meer kennis over lokale zaden en duurzame gewassen. Die expertise is een waardevolle troef in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
 • De opwarming van de aarde brengt voor vrouwen een grote werklast mee. Vrouwelijk leiderschap stimuleren, hen een stem geven in het debat en genderongelijkheid integreren in ons klimaatbeleid, daar moeten we dringend werk van maken.

Klimaatcrisis en vrouwenrechten in Pakistan

Ondervoeding, kindersterfte en conflicten over de toegang tot drinkwater. Dat is de dagelijkse realiteit van duizenden families in Sindh, een provincie in Zuid-Pakistan. Oxfam steunt er vrouwen om voor hun rechten op te komen.

Sara Solangi - Pakistan - Oxfam

"Mijn leven was vroeger heel moeilijk", vertelt Sara Solangi. "Door het gebrek aan water bleef ons land onbewerkt. We moesten 15 kilometer lopen om drinkwater te halen. Bovendien mochten vrouwen hun huis niet uit zonder toestemming van hun man."

Sinds drie jaar is Sara lid van een lokale gemeenschapsgroep die campagne voert om toegang te krijgen tot drinkbaar water en om vrouwen een stem te geven bij lokale politici en grootgrondbezitters.

Ontdek Sara’s verhaal

Nieuws

 • 20/10/2020
  Het aantal moorden op milieuactivisten neemt toe in Colombia. Alleen al in 2019 zijn er 64 sociale leiders vermoord. Vooral vrouwen krijgen te maken met geweld. Oxfam stelt samen met twee...
 • 21/09/2020
  De wereld heeft in 25 jaar tijd evenveel CO2 uitgestoten als in de rest van onze geschiedenis. In dit tempo zullen we tegen 2030 een punt bereiken waarop de opwarming van de aarde niet meer terug te...
 • 09/07/2020
  Nog voor het begin van de COVID-19 pandemie nam de honger in de wereld toe. Maar de combinatie van corona en conflicten, ongelijkheid en de klimaatcrisis brengt miljoenen mensen op de rand van de...
 • 13/12/2019
  De klimaatcrisis slaat hard toe: 4 jaar van aanhoudende droogte en plotse regen bedreigen de herdersgemeenschappen in de Somali-regio in Ethiopië. De herders verliezen hun vee en hun inkomen. 3...
 • 14/02/2020
  Ondervoeding, kindersterfte en conflicten over de toegang tot drinkwater. Dat is de dagelijkse realiteit van duizenden plattelandsfamilies in Sindh, een provincie in Zuid-Pakistan. Met jouw steun...