Climate justice now!

De Aarde warmt op. Maar de gevolgen daarvan zijn niet voor iedereen gelijk. 

Voor de armste gemeenschappen waarmee Oxfam werkt, zijn de gevolgen van de klimaatverandering het grootst, hoewel ze zelf weinig tot geen verantwoordelijkheid dragen.

Extreme weersomstandigheden, zoals droogtes en overstromingen, komen steeds meer voor. Dat doet oogsten mislukken en veestapels slinken. Daardoor hebben miljoenen mensen een tekort aan voedsel en lijden ze honger.

Natuurrampen gebeuren vaker. Maar de armste bevolkingsgroepen hebben onvoldoende middelen om zich daarop voor te bereiden of om hun getroffen gebieden na een ramp weer op te bouwen. 

De klimaatverandering dwingt mensen hun huis, bezittingen of zelfs land te verlaten. Tegen 2050 lopen zo'n 250 miljoen mensen het risico op de vlucht te moeten gaan.

De klimaatverandering treft vrouwen extra hard. Zij hebben een minder goede toegang tot basisvoorzieningen als grond, onderwijs en gezondheidszorg. Daardoor zijn ze kwetsbaarder voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Vecht mee tegen klimaatonrecht

De armste mensen dragen de zwaarste gevolgen van de klimaatverandering. Toch zijn ze daar het minst voor verantwoordelijk. Samen kunnen we tegen dit klimaatonrecht vechten. Eis van onze politici dat zij actie ondernemen.

Jouw eis voor het klimaat