Cambodja

Het koninkrijk Cambodja in Zuidoost-Azië telt ongeveer 15 miljoen inwoners. Het grondgebied is ongeveer zes keer groter dan België. Cambodja grenst aan Laos, Vietnam en Thailand en heeft een kustlijn in het zuiden. Het land heeft een tropisch klimaat en de geografie wordt gedomineerd door de imposante Mekongrivier. De voornaamste economische activiteit bestaat uit landbouw, gevolgd door textielindustrie en toerisme.

 • Cambodja

  Voor textielarbeiders en -arbeidsters zijn de arbeidsvoorwaarden in Cambodja niet bepaald gunstig. Via vakbondsacties en met de steun van Oxfam kunnen zij steeds meer hun stem laten horen. De Schone Klerencampagne, die meerdere ngo’s, vakbonden en verenigingen groepeert, kan een concrete invloed uitoefenen op het terrein. Het maandloon werd daardoor al verhoogd van 43 tot 50 euro.

   

  Lees meer over
  Cambodja
  Actief burgerschap
 • Oum Chan is verhuisd van het platteland naar Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, om er te gaan werken als textielarbeidster. Ze heeft zich aangesloten bij de vakbond C.CAWDU, die opkomt voor de rechten van de arbeiders in de textielsector. “Sinds de vakbond er is, doen we minder gedwongen en onbetaalde overuren”, vertelt Oum Chan. “En we leren beter opkomen voor onze rechten.”

  Lees meer over
  Cambodja
  Ongelijkheid
  C.CAWDU
 • Ruim 30 procent van de mensen in Cambodja leeft onder de armoedegrens. Bijna de helft van de bevolking werkt in de landbouw. De boeren kampen met extreme droogte op de akkers door klimaatverandering. Dankzij een landbouwtraining leerde boerin Touch Ty nieuwe landbouwmethodes waarmee ze haar oogst kon verbeteren. Nu groeien haar rijstplanten en watermeloenen veel beter. "Dankzij de betere oogst hebben we voldoende te eten en genoeg geld om mijn dochter te laten studeren", vertelt Touch Ty.

   

  Lees meer over
  Cambodja
  Klimaat

In 2011 bedroeg het gemiddelde salaris van een textielwerker 50 euro per maand.

In 2012 zijn dankzij vakbondsacties 65% van de geschillen tussen werkgevers en werknemers opgelost via een vriendschappelijk akkoord.

De uitdagingen

De uitdagingen in Cambodja

Cambodja maakte begin jaren 2000 een einde aan meer dan twee decennia van conflicten en instabiliteit. Die lange periode van onzekerheid laat een economie na die vooral gebaseerd is op textielexport. De overheidsfinanciën hangen grotendeels af van buitenlandse middelen. En er blijft weinig sociale samenhang over in het land. Er zijn al enorme stappen gezet op economisch vlak en om nationale verzoening mogelijk te maken. Maar het grootste deel van de bevolking blijft afhankelijk van familiale landbouw of van de informele sector. De economische groei van de laatste jaren heeft de ongelijkheid nog verder aangescherpt.

Wat doet Oxfam

Wat doet Oxfam in Cambodja?

Oxfam is actief in de 24 provincies van Cambodja, rechtstreeks of via plaatselijke partnerorganisaties. We werken ook samen met representatieve instellingen op provinciaal vlak, met vakbonden en met organisaties die op nationaal vlak lobbywerk doen. Oxfam-Solidariteit werkt specifiek samen met organisaties die de arbeidsrechten verdedigen en die werknemers organiseren in de textielsector, het toerisme, de diensten en de informele sector.

Nieuws en Updates

Persberichten

In dit land werkt Oxfam aan de volgende thema's met deze partners:

Narith Sok

In Cambodja is geld belangrijker dan de wet. Dus een verandering kan enkel van de georganiseerde arbeiders komen.

Narith Sok, gewezen vicevoorzitter van de Cambodjaanse Federatie van werknemers uit de toerismesector

Lees meer over
CTSWF
Actief burgerschap
Cambodja