El Salvador

El Salvador behoort tot de landen van Latijns-Amerika en de Caraïben waar de ongelijkheid zeer groot is. De armste 20 procent van de bevolking krijgt 6,1 procent van het totale inkomen, terwijl de 20 procent rijksten beschikken over 48 procent van het totale inkomen. Meer dan 88 procent van het grondgebied is gevoelig voor natuurrampen, en 95 procent van de bevolking kan erdoor getroffen worden. De doorgedreven economische liberalisering is alleen in het voordeel van de rijksten. Het land lijdt nog steeds onder de gevolgen van de burgeroorlog die 12 jaar duurde.

  • Teresa Ramona Rodas (midden) woont met haar gezin in een slechte woning op een heuvel in San Luis, in een buitenwijk van San Salvador. “We krijgen hier dikwijls overstromingen en aardverschuivingen. Na de doortocht van de orkaan Stan zijn mensen van de organisatie PROCOMES langsgekomen om ons te helpen. Ze legden ons uit hoe we ons beter kunnen beschermen en wat we moeten doen in geval van een orkaan. Wij hebben geleerd ons risicogebied in kaart te brengen en plaatsen te zoeken waar we snel beschut zijn. Nu weet iedereen waar naartoe om in veiligheid te zijn.”

    Lees meer over
    El Salvador
    Rampen en conflicten
    PROCOMES

Tot voor kort was 90% van de grond in El Salvador in handen van amper 14 families. Oxfam steunt boeren die zich verenigen om land op te eisen.

Met steun van Oxfam hebben boeren in El Salvador een historische 90%  schuldkwijtschelding bekomen van de overheid; een nieuwe start voor velen.

De uitdagingen

De uitdagingen in El Salvador

Armoede en ongelijke kansen zijn de meest opvallende problemen van El Salvador. De aanpak van de autoriteiten om de ontwikkeling te bevorderen, leidt niet tot de verwachte groei. Het ondersteunen van de landbouw werd niet gezien als een prioriteit, en niet iedereen heeft geprofiteerd van de sociale regelingen die werden ingevoerd. De belangrijkste uitdagingen zijn immigratie, geweld, sociale onveiligheid, discriminatie van vrouwen, de klimaatverandering en natuurrampen.

Wat doet Oxfam

Wat doet Oxfam in El Salvador?

Oxfam werkt samen met lokale partners om gemeenschappen te ondersteunen en discriminatie te stoppen. Zo steunen we projecten die economische kansen scheppen of de productiemogelijkheden van plattelandsvrouwen verbeteren. We proberen de voedselsoevereiniteit te garanderen en doen aan beleidsbeïnvloeding. We ijveren voor de erkenning van vrouwenrechten als basisvoorwaarde voor ontwikkeling. Vooral de meest kwetsbare gemeenschappen moeten beschermd worden tegen natuurrampen en door mensen veroorzaakte crises.

In dit land werkt Oxfam aan de volgende thema's met deze partners: