Laos

Laos staat voor een enorme uitdaging: de armoede verminderen en een eerlijke ontwikkeling garanderen voor haar ongeveer 6,2 miljoen inwoners. Een zware taak, want in Laos hant 1/5de van het budget af van internationale hulp. 70% van de bevolking werkt in de landbouw. Laos beschikt wel over belangrijke grondstoffen: mineralen, water en producten uit de bosbouw. De watervoorraden bevinden zich vooral in de zone van het Mekongbekken.

 • Mevrouw Ho Channao plukt thee op een bioplantage in Paksong, Laos. Ze brengt haar oogst naar de theebedrijfjes van Oxfam-partner Lao Farmer Products, waar de blaadjes verwerkt worden tot groene thee met een fairtradelabel. De blaadjes worden maar heel licht gefermenteerd, zodat alle waardevolle stoffen behouden blijven. Alles wordt handmatig verpakt, en zo zorgen de fabriekjes ook voor heel wat werkgelegenheid. Met de opbrengst van de thee worden sociale projecten gesteund, zoals de bouw van een schooltje.

  Lees meer over
  Laos
  Voedsel voor iedereen
  ASDSP
 • Een tractor van multinational Mitr Lao oogst het suikerriet van Laotiaanse boeren. In 2005 opende de suikergigant een fabriek in het Zuiden van Laos en bood de lokale boeren aan om suiker te gaan verbouwen. Als de boeren hun land en arbeid ter beschikking stelden, zou Mitr Lao de oogst opkopen. ‘Contract farming’ heet dat, en de praktijk grenst aan landroof. Jaren later zitten 9 op 10 deelnemende boeren en hun gezin tot over hun oren in de schulden. Oxfam en lokale partner LFTU helpen hen om zich te organiseren en hun onderhandelingspositie met het bedrijf te versterken.

  Lees meer over
  Laos
  Landroof
  LFTU
 • Vakbondsvrouw Chansada Phetsadaheung (rechts) en de CEO van de Lao-Viet Bank hebben net een collectieve arbeidersovereenkomst ondertekend. Werknemers genieten in Laos vaak nog amper bescherming. Oxfam en haar partner LFTU helpen de vakbonden om daar verandering in te brengen. Een CAO is voor arbeiders en bedienden een cruciale stap op weg naar een waardig loon en eerlijke arbeidsomstandigheden. Chansada is dan ook bijzonder blij: “Werknemers die een klacht willen neerleggen staan vanaf nu niet meer alleen; als er een probleem is, gaan we als groep in dialoog met de bank!”

  Lees meer over
  Laos
  Actief burgerschap
  LFTU

1,1 miljoen hectare land werd de voorbije 10 jaar in Laos verkocht of verhuurd. De beschikbare grond voor landbouw verkleint er in sneltempo.

23 dorpen in Hom en Kasi, Laos, worden met hulp van Oxfam beter voorbereid op aardbevingen en overstromingen. 

De uitdagingen

De uitdagingen in Laos

Laos is een van de armste landen van Zuidoost-Azië, maar de armoede is de voorbije 15 jaar wel aanzienlijk gedaald. Ook de toegang tot sociale basisdiensten is verbeterd. Bovendien was er een gestage economische groei. De duurzaamheid van die groei bestendigen is een belangrijke uitdaging, omdat ze vooral berust op de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Laos moet tevens de herverdeling van de rijkdommen efficiënt organiseren, zodat ook de meest kwetsbare bevolkingsgroepen hun leefomstandigheden kunnen verbeteren.

Wat doet Oxfam

Wat doet Oxfam in Laos

Oxfam werkt in Laos rond vier thema’s: economische rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, rechten in crisissituaties en het recht om gehoord te worden. Er gaat bijzondere aandacht naar een betere capaciteit van de middenveldorganisaties, zodat ze op gelijke voet kunnen overleggen met de overheid en de privésector. Oxfam blijft samenwerken met overheidsdiensten en plaatselijke autoriteiten die een duidelijke wil tonen om de ontwikkeling meer af te stemmen op de noden en capaciteiten van de bevolking.

Nieuws en Updates

Persberichten

In dit land werkt Oxfam aan de volgende thema's met deze partners:

We doen opleiding en kwaliteitscontrole bij de boeren en zorgen ervoor dat ze een eerlijke prijs voor hun producten krijgen.

Sisalio Svengsuksa, Directeur Oxfam-partner Lao Farmer Products

Lees meer over
ASDSP
Voedsel voor iedereen
Laos