Nicaragua

Nicaragua ligt in Centraal-Amerika en telt bijna 6 miljoen inwoners. Het is een multi-etnische en multiculturele samenleving, met 57 procent vrouwen en 65 procent jongeren. Eind jaren '70 werd Nicaragua een model van sociale verandering voor de wereld. Jaren van oorlog en natuurrampen maakten dat Nicaragua decennia later in de schaduw leeft van een enorme schuldenberg. Het is momenteel het tweede armste land van het Amerikaanse continent.

 • Katia werd jarenlang mishandeld door haar man. Ze sloot zich aan bij Amifanic, een Oxfam-partner die vrouwen in Nicaragua ondersteunt. “Amifanic gaf me terug vertrouwen in mezelf en in mijn medemens”, vertelt Katia. “Ze hadden geduld, luisterden naar mijn verhaal en begrepen me.” Met de hulp van Oxfam en Amifanic diende Katia klacht in bij de rechtbank op basis van de nieuwe wet tegen geweld op vrouwen.

  Lees meer over
  Nicaragua
  Gelijke rechten voor vrouwen
  AMIFANIC
 • Leonarda kampte jarenlang met een slechte oogst.Maar de laatste jaren heeft ze haar inkomsten voortdurend kunnen verhogen dankzij de workshops van de vrouwelijke landbouwcoöperatie FEMUPROCAN in Matagalpa, Nicaragua. “Ik gebruik nu enkel organische mest,” vertelt Leonarda. “Vroeger lachten mensen met mij, maar omdat de techniek werkt zijn anderen de methode ook beginnen toepassen.”

  Lees meer over
  Nicaragua
  Voedsel voor iedereen

De uitdagingen

De uitdagingen in Nicaragua

De Nicaraguaanse economie heeft het moeilijk, want ze is grotendeels afhankelijk van landbouwexport, internationale hulp en geldtransfers van familie in het buitenland. Milieuproblemen en natuurrampen maken het land extra kwetsbaar. De kloof tussen vrouwen en mannen blijft groot: zowel privé als in de samenleving hebben vrouwen weinig inspraak. Daarbij komt nog dat geweld tegen vrouwen te vaak voorkomt en getolereerd wordt. Er moet dringend meer geïnvesteerd worden om die uitdagingen aan te pakken.

Wat doet Oxfam

Wat doet Oxfam in Nicaragua?

Oxfam werkt al meer dan twintig jaar aan duurzame verandering in Nicaragua. We moedigen vooral vrouwen en jongeren aan om actief te participeren. Als zij opkomen voor hun rechten en mee leiding nemen, kunnen ze wegen op de overheid en haar beleid. Samen met onze partners ondersteunen we de plattelandseconomie, om zo duurzame bestaansmiddelen te creëren. We helpen om de rechten van de meest kwetsbare groepen in Nicaragua te beschermen, zodat zij beter voorbereid zijn op een eventuele ramp en over goede humanitaire hulpverlening beschikken.

Nieuws en Updates

Nieuws

Er zijn geen nieuwsartikels.

Persberichten

Er zijn geen persberichten.

In dit land werkt Oxfam aan de volgende thema's met deze partners:

Katia Josefina Perez Lopez

Het is erg pijnlijk én beschamend om openlijk te vertellen hoe je partner je mishandelt. Dankzij Amifanic durfde ik toch klacht indienen.

Katia Josefina Perez Lopez, Slachtoffer van huiselijk geweld, opgevangen door Oxfam-partner Amifanic

Lees meer over
AMIFANIC
Gelijke rechten voor vrouwen
Nicaragua