Vietnam

Vietnam, in Zuidoost-Azië, is dichtbevolkt en heeft ongeveer 90 miljoen inwoners. Het heeft China, Laos en Cambodja als buurlanden en beschikt in het oosten over meer dan 3.260 km kust. Hanoi is de hoofdstad. In het zuiden heerst een tropisch klimaat en in het noorden komen moessonregens vaak voor. De landbouw vertegenwoordigt 30 procent van het bruto binnenlands product (BBP), maar de industrie en het toerisme winnen aan belang. De ondergrond van Vietnam is bijzonder rijk aan mineralen en koolwaterstoffen.

 • Vietnam Visje

  Veel mensen in het district Loch Hah zijn grotendeels afhankelijk van de visserij. “Vooral de vrouwen proberen er een inkomen uit te halen”, zegt Ha Tinh uit het dorp Tach Kim. “Zij verkopen de vis op de markt en verwerken deze ook tot vissaus. Maar door de industriële overbevissing resten er slechts kleine soorten voor de lokale vissers.” Via haar plaatselijke partners ondersteunt Oxfam de bevolking om haar rechten te verdedigen bij de lokale en nationale overheid.

  Lees meer over
  Vietnam
  Voedsel voor iedereen
 • Vietnam Riz
  Als boeren plaatselijke zaden gebruiken in plaats van industriële zaden, zoals hier in Vietnam, kunnen ze die zelf vermeerderen en verbeteren. Hun eigen zaad is ook beter geschikt voor het plaatselijke weer en klimaat, én het ligt beter in de markt bij lokale consumenten. Oxfam helpt de boeren om lokale rijstvariëteiten in eer te herstellen en te beschermen. 
  Lees meer over
  Vietnam
  Voedsel voor iedereen
 • Vietnam Shoes

  Arbeidsters in de schoenfabriek van Hai Phong worden aangemoedigd om zich te organiseren en lid te worden van het comité voor veiligheid en gezondheid. Deze arbeidster, die lid is van het comité, kan de problemen van haar collega’s aankaarten bij de directie. Via deze weg kunnen ook andere aspecten van hun tewerkstelling aangepakt worden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld mee onderhandelen over hun loon, de arbeidsduur, premies, enz.

  Lees meer over
  Vietnam
  Actief burgerschap

75% van de Vietnamese bevolking woont op het platteland.

Na de vorming rond duurzame landbouw voelen 3.380 gezinnen het positieve effect aan hun inkomen, gezondheid, voeding,…

De uitdagingen

De uitdagingen in Vietnam

Na jaren van institutionele en economische hervormingen is de levensstandaard in Vietnam sterk gestegen. Tussen 1990 en 2010 is het inkomen per inwoner vertienvoudigd. Ondanks deze positieve evolutie leven er nog 13 miljoen Vietnamezen in armoede. De laatste jaren is de armoede minder snel gedaald en is de ongelijkheid toegenomen. Etnische minderheden zijn de eerste slachtoffers van deze evolutie. Door de groeiende ongelijkheid stijgt ook de armoede in de steden.

Wat doet Oxfam

Wat doet Oxfam in Vietnam?

Oxfam heeft sinds 1955 verschillende ontwikkelingsprogramma's in Vietnam, en expertise binnen zeer uiteenlopende domeinen: plattelandsontwikkeling, risicovermindering bij rampen en humanitaire hulp, ontwikkeling van het middenveld, bescherming van minderheden, recht op arbeid en armoede in de steden. Oxfam-Solidariteit is vooral actief op het vlak van voedselsoevereiniteit, waardig werk en vrouwenemancipatie.

Nieuws en Updates

Persberichten

Er zijn geen persberichten.

In dit land werkt Oxfam aan de volgende thema's met deze partners:

Hilde Van Regenmortel

Vietnam kent ook problemen met landkoorts. De volksbewegingen bundelen hun krachten om de lokale bevolking te beschermen.

Hilde Van Regenmortel, Verantwoordelijke dienst Azië

Lees meer over
Landroof
Vietnam