Laos: evaluatierapport over de ondersteuning aan een duurzaam voedselsysteem

Dit evaluatierapport evalueert het Oxfam-project dat biologische landbouw promoot in Laos. Tussen 2014 en 2016 werkten we samen met partners uit de thee, rijst en duurzame groenten-sector.

Enthousiasme voor landbouw zonder chemicaliën

We zien bij alle boerengroepen een groot enthousiasme om op een duurzame wijze biologische groenten te produceren.

Een positief effect op het inkomen zien we vooral bij de biologische groentenboeren. Zij zien hun inkomen omhoog gaan met 20%. Zij hebben vertrouwen in het leiderschap van hun organisaties en hoe zij de organisatie en de financiën beheren.

Dit is spijtig genoeg niet in het geval voor de organisaties in de thee en rijstsector, waar de organisaties weinig vertrouwen genieten en niet de gepaste vaardigheden bezitten. Ze zijn er ook niet in geslaagd om de verkoop van rijst en thee voor hun leden te verhogen.

Publicatiedatum: 
21/02/2020
Download (2.94 MB)
Land: