Maak een einde aan geweld tegen vrouwen: Het pleidooi voor een breed internationaal actieplan

Welke vooruitgang is er gemaakt om wereldwijd een einde te maken aan geweld tegen vrouwen? 

Geweld tegen vrouwen is schending van mensenrechten, een hindernis voor actief burgerschap voor vrouwen en een fundamentele beperking van de uitroeiing van armoede. 

In maart 2013 komen overheden samen in de VN-Commissie voor de status van de vrouw. De overheden moeten zich engageren om de verschillende bestaande frameworks om geweld tegen vrouwen uit te roeien, te omplementeren. 

Dit Oxfam-rapport schetst een voorstel voor een breed internationaal actieplan dat geweld tegen vrouwen aankaart op politiek vlak. Het voorstel bevat tijdsgebonden targets en expliciete mechanismen aansprakelijkheidsmechanismen (accountability mechanisms). Het is een roadmap om de bestaande akkoorden en frameworks snel te implementeren. 

Publicatiedatum: 
22/02/2013
Download (219.89 KB)