Maatschappelijk engagement of belastingverlagingen: de prioriteiten van Amerikaanse bedrijven in het Trump-tijdperk

12/04/2018

Op thema’s als klimaatverandering, migratie of homohuwelijk namen sommige van de grootste bedrijven in de Verenigde Staten in 2017 progressieve standpunten in als reactie het beleid van Donald Trump. Maar volgens een nieuw rapport van Oxfam, zetten diezelfde bedrijven vooral hun lobbycapaciteit in voor een verlaging van hun belastingfactuur.

Sommige van de grootste bedrijven in Amerika zoals Apple, Exxon, JP Morgan, Nike en Pfizer hebben zich laten opmerken door openlijk hun onvrede te uiten over het beleid en de retoriek van president Trump tijdens zijn eerst ambtsjaar. Maar uit een nieuw rapport van Oxfam, dat 70 bedrijven uit 7 verschillende sectoren onder de loep neemt, blijkt dat deze bedrijven ondertussen hun lobbywerk vooral inzetten voor lagere belastingen.

Grote investeringen voor een kleinere bijdrage

Het rapport dat Oxfam vandaag publiceert, vergelijkt het publieke discours van de 70 grootste bedrijven uit 7 verschillende sectoren over belastingen, klimaatverandering, diversiteit en sociale inclusie met hun gerapporteerde lobbyactiviteiten: in 2017 hebben ze samen meer dan $280 miljoen uitgegeven om op meer dan 3.000 momenten in het Congres te lobbyen. Daarbij ging het lobbywerk 19 keer over klimaatverandering, 138 keer over diversiteit en sociale inclusie en maar liefst 552 keer over belasting. Dit vertaalt zich in een lobbybudget van $1.5 miljoen voor het klimaat, bijna $11 miljoen voor diversiteit en inclusie en bijna $44 miljoen voor belastingsaangelegenheden.

“Het Amerikaanse bedrijfsleven lobbyt al jarenlang voor een eenmalige belastingkorting op geparkeerde winsten in belastingparadijzen, en dat lobbywerk heeft zijn vruchten afgeworpen”, zegt Johan Langerock. “Net zoals in België hebben de Verenigde Staten beslist om mee te gaan in de fiscale race naar de bodem. De vennootschapsbelasting daalt er van 35% naar 21%. Een gevaarlijke trend dat de druk op andere landen en dan vooral ontwikkelingslanden, die erg afhankelijk zijn van vennootschapsbelastingen, zal opvoeren om hetzelfde te doen.”

Bedrijven kunnen de ongelijkheid verminderen

De kloof tussen arm en rijk groeit jaar na jaar, terwijl bedrijven nieuwe belastingverlagingen worden toegekend. Dit is een oneerlijk systeem want als belastingen voor bedrijven dalen, compenseren overheden dat vaak door te snoeien in sociale uitgaven of door regressieve belastingen als de personenbelastingen en BTW te doen stijgen. De meest kwetsbaren worden hier disproportioneel door getroffen.

“Het is op zich bemoedigend dat deze grote bedrijven zich uitspreken over maatschappelijke thema’s”, aldus Langerock. “De privésector kan een belangrijke rol spelen om wereldwijd armoede en ongelijkheid te verminderen. Maar wanneer ze haar invloed en middelen vooral aanwendt om de belastingfactuur te verlagen, heeft dat nadelige gevolgen hebben voor ons allemaal. Woorden tellen, maar daden nog meer.”

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter