Mensen in armere landen moeten vijf keer sneller op de vlucht door extreem weer

30/10/2017

Inwoners van lage- en middeninkomenslanden lopen vijf keer meer risico om te moeten vluchten door plotselinge klimaatrampen, zoals overstromingen en stormen, dan mensen in rijkere landen.

Dat blijkt uit het rapport “Uprooted by Climate Change”, dat Oxfam uitbrengt aan de vooravond van de 23ste internationale klimaatconferentie in Bonn. In dit rapport illustreert Oxfam de meedogenloze ongelijkheid van de klimaatverandering. De CO2-uitstoot van armere landen is in verhouding met die van de rijke landen verwaarloosbaar. Toch lopen de mensen daar een veel hoger risico om te moeten vluchten dan degenen die het meeste schade aanrichten aan het milieu.

23,5 miljoen nieuwe klimaatvluchtelingen in 2016

Cijfers van 2008 tot 2016 tonen aan dat gemiddeld 14 miljoen mensen in armere landen op de vlucht zijn geslagen door extreme weersomstandigheden. In hoge inkomenslanden ging dat over 1 miljoen mensen. In totaal werden er in 2016 23,5 miljoen nieuwe klimaatvluchtelingen geteld. Dat cijfer is wellicht een onderschatting: mensen die vluchten voor weerfenomenen als droogte en een stijgende zeespiegel werden niet meegeteld. Oxfam schat dat enkel en alleen al tijdens de eerste negen maanden van 2017 ongeveer 1,9 miljoen mensen zijn gevlucht als gevolg van droogte.

“Hoeveel orkanen moeten er nog komen vooraleer onze politici inzien wat er aan de hand is en actie ondernemen?”, zegt Brigitte Gloire, klimaatexperte van Oxfam-Solidariteit. “Kustlijnen lopen onder, huizen spoelen weg en landbouwgronden drogen uit. De levens van miljoenen mensen, die zelf amper een inbreng hadden in de klimaatverandering, worden verwoest. Het is onredelijk om arme gemeenschappen aan hun lot over te laten bij rampen waar ze zelf niet verantwoordelijk voor zijn.”

De klimaatconferentie van de Verenigde Naties, COP 23, gaat op 6 november van start in het Duitse Bonn. De conferentie wordt voorgezeten door Fiji, de eerste kleine eilandstaat die die rol op zich neemt, en een land waar de klimaatverandering zich sterk laat voelen. Ongeveer 55.000 mensen in Fiji zijn op de vlucht geslagen door de stijgende zeespiegel.

Oxfam roept politici op om zich in te zetten voor:

  • Hogere emissiereducties: Landen moeten er alles aan doen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. België moet haar beloften nakomen en hier dringend werk van maken.
  • Internationale bescherming en ‘loss & damage’-financiering voor getroffen landen: in het global compact van de Verenigde Naties (internationale gedragscode) over vluchtelingen en migranten dat volgend jaar uitkomt, moet ook aandacht zijn voor bescherming aan mensen die op de vlucht zijn als gevolg van natuurrampen. Gemeenschappen die de klimaatverandering het sterkst voelen mogen niet de enigen zijn die de prijs betalen.
  • Financiële steun voor de bestrijding van en aanpassing aan klimaatverandering: rijkere landen hebben de financiële doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs nog lang niet bereikt. Ze moeten aantonen hoe ze hun doel willen bereiken. België is zijn beloften niet nagekomen en moet zo snel mogelijk zijn internationale financiële klimaatbijdrage leveren voor ontwikkelingslanden.
  • Eensgezindheid in de klimaatstrijd: Elke poging van de Amerikaanse regering om het klimaatakkoord af te zwakken moet verworpen worden door alle partijen.

Perscontact

Leen Speetjens
0484 10 17 87

Noot voor de redactie

In bijlage vind je het Oxfam-rapport “Uprooted by Climate Change” en de samenvatting ervan.

“Uprooted by Climate Change” toont aan hoe de mensen voor wie de klimaatverandering sterk voelbaar is, omgaan met het risico te moeten vluchten. Zo proberen gemeenschappen in Kiribati er alles aan te doen om op hun eiland te kunnen blijven, ondanks de stijgende zeespiegel en steeds hoger wordende vloedgolven. Voor hen, net als in vele andere gemeenschappen, is vluchten de laatste optie.

Oxfam is tussen 3 en 6 november en tussen 13 en 19 november aanwezig op de klimaattop in Bonn. Interviews met onze klimaatexperten zijn mogelijk op aanvraag. 

Op zaterdag 4 november stapt een Oxfam-delegatie mee in de grote klimaatmars in Bonn.

 

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter