Met eigen ogen: Oxfam in Laos

06/03/2020

Een kleine groep schenkers trok naar Laos om uit de eerste hand te zien hoe hun steun het verschil maakt. Het werd een week vol ontmoetingen en onvergetelijke ervaringen.

 

Ontdek vijf Oxfam-projecten in Laos door de ogen van Sophie, Anne, Benc en Nora: bescherming van de rechten van arbeidsters en arbeiders, gelijkheid tussen vrouwen en mannen, sociale bescherming voor kleine ambachtslieden en steun voor HIV/AIDS-patiënten.

"Ik ben benieuwd naar hoe vrouwen in dit land leven", zei schenkster Sophie vlak voor het vertrek. "Aanvaarden ze hun situatie? En hoe kunnen ze die veranderen?" Schenkster Anne voelde zich erg betrokken. "Natuurlijk is het interessant om te weten te komen waarvoor mijn giften worden gebruikt. Maar ik hoop mijn ervaringen ook met anderen te delen."

Steun Oxfam-projecten wereldwijd

Buitengewone ervaringen

Een vakbond op de rubber- en bananenplantages, een vereniging die mensen met aids helpt, een werkgroep over gendergelijkheid ... 5 intense dagen lang maakten de reisgenoten kennis met 5 Oxfam-projecten in Laos.

"Er is al goed werk geleverd", legt Sophie nadien uit. "We moeten Oxfam de middelen blijven geven om  dat werk voort te zetten en nog meer te verwezenlijken."

"Ik zie welke impact mijn giften hebben op lange termijn", voegt Anne toe. "Ik weet waar mijn steun naartoe gaat en wat er mee gebeurt. Dat is voor mij reden genoeg om te blijven schenken.”

Ontdek het werk van Oxfam in Laos door de ogen van de schenkers

Door de ogen van Sophie

Sophie is al jaren schenkster bij Oxfam. Ze is een onderneemster uit Doornik en betaalde haar reis naar Laos zelf, net als de andere deelnemers. Ze deelt haar ervaringen en gevoelens over de reis.

Door de ogen van Rebecca

Rebecca maakt deel uit van de teams die op straat nieuwe schenkers zoeken. Dat werk is essentieel om onze projecten te kunnen uitvoeren. Ze vertelt enthousiast over haar ervaring in Laos.

Werk aan de winkel

Samen met haar partners bemiddelt Oxfam in Laos tussen werkgevers en werknemers. Beetje bij beetje krijgen werknemers er meer rechten, maar er is nog veel werk aan de winkel. Ontdek de uitdagingen waar werkneemsters en werknemers elke dag mee geconfronteerd worden.

Oxfam is al 20 jaar actief in Laos. We werken er samen met lokale organisaties rond onder meer de rechten van werkneemsters/werknemers, gendergelijkheid, sociale bescherming, duurzame landbouw en burgerparticipatie.

De meningen van de deelnemers aan de reis in deze video's vertegenwoordigen hun persoonlijke gevoelens over hun ervaring en komen niet noodzakelijk overeen met het standpunt van Oxfam-Solidariteit. De deelnemers hebben hun deelname aan deze reis zelf betaald.