Migratie: samen voor een gastvrij Europa

06/06/2018

Overal in Europa komen mensen samen om migranten te helpen. Maar het lijkt alsof de Europese regeringen vergeten zijn dat het hun migratiebeleid over mensen gaat. Samen kunnen we laten zien dat Europa wél gastvrij kan zijn met het Europees burgerinitiatief “We are a welcoming Europe”. 

Wil jij een waardige opvang van migranten in Europa? 

Teken de petitie 

Europa zet migranten vast in opvangkampen aan de grens, in onmenselijke omstandigheden, en stuurt hen en masse terug weg uit Europa. Hulp geven aan migranten wordt steeds meer beschouwd als een zware criminele daad. Het is meer dan ooit duidelijk: het migratiebeleid van Europa staat ver van de Europese waarden.   

Waarom een gastvrij Europa? 

Migranten zijn en blijven in de eerste plaats mensen. We willen mensen helpen die op de vlucht zijn voor conflicten en voor levensbedreigende omstandigheden. We willen mensen in nood verdedigen. We willen dat solidariteit en mensenrechten de kern van onze samenleving zijn. 

De koepelorganisatie voor internationale solidariteit, CNCD-11.11.11, is daarom begonnen met het Europees Burgerinitiatief "We are a welcoming Europe", samen met het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen en Ciré (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers). Zo’n Burgerinitiatief is een Europese petitie voor een gastvrij Europa en voor een waardige opvang van migranten op ons grondgebied. 

Zet jij je handtekening onder het Europees Burgerinitiatief?

Met jouw hulp kunnen we minstens 1 miljoen handtekeningen uit 7 EU-landen verzamelen: dat is nodig om deze petitie in te dienen bij de Europese Commissie. Bij een geslaagd Europees Burgerinitiatief is de Commissie verplicht om aan te geven welke stappen ze zal nemen. 

Teken de petitie hier 

Wat vragen we?

  • We vragen dat humanitaire hulp geven aan migranten niet meer afgeschilderd wordt  als een zware criminele daad. Niemand mag vervolgd of beboet worden omdat hij/zij hulp of onderdak heeft gegeven aan een migrant. We vragen dat de Europese Commissie deze tendens bij bepaalde EU-lidstaten stopt.
  • We vragen de nodige financiële middelen van de overheid voor de opvang van migranten door gewone burgers en door organisaties. Er zijn veel Europeanen die migranten een veilig onderdak willen bieden, begeleiden en mee de kans op een nieuw leven geven. We vragen de Commissie rechtstreekse steun voor lokale initiatieven die mensen op de vlucht helpen.
  • We vragen dat Europa klachtenprocedures creëert en versterkt voor situaties waarin de mensenrechten van migranten geschonden worden. Iedereen heeft recht op gerechtigheid. De Commissie moet zorgen voor efficiënte middelen en regels om mensen te beschermen die slachtoffer worden van criminaliteit of uitbuiting én van mensenrechten-schendingen aan de grenzen van Europa. 

100.000 handtekeningen in België

Samen gaan we in België voor 100.000 handtekeningen van de benodigde 1 miljoen. Zo laten we duidelijk zien aan onze politici dat ze deze dringende vragen niet kunnen ontwijken. 

Op 14 februari 2019 moeten we het doel van 1 miljoen handtekeningen bereikt hebben. Dat is enkele maanden voor de volgende Europese verkiezingen. Laat ons samen tonen dat we een menselijker beleid willen in Europa. 

Laat je hart zien