Mondiapolis - In 10 minuten

Je hebt weinig tijd, maar je wil je groep toch nog snel klaarstomen voor hun bezoek aan het atelier?

Geen probleem!

Je hebt de keuze tussen een animatiefilm over globalisering of tien killerfacts die globalisering toelichten. Of je kiest voor allebei!

Zo start je groep al met wat voorkennis aan het atelier en zijn ze helemaal klaar om zich in te leven in de rol van een zelfzekere manager of hardwerkende arbeider!

Globalisering in alle staten

De animatiefilm Globalisering in alle staten vertelt het verhaal over onze huidige productie- en consumptiewijze en blikt daarbij eerst terug op de geschiedenis. Al sinds eeuwen voeren continenten handel met elkaar, waardoor producten en grondstoffen overal ter wereld te vinden zijn. In ons huidig economisch model spelen internationale organisaties en multinationals een enorm belangrijke rol. Hoe bedrijven hun winsten najagen en welke gevolgen hun handelen heeft op mens en milieu ontdek je allemaal in deze animatiefilm.

10 killerfacts over globalisering

Globalisering is een complex proces, omdat het veel spelers en belangen bevat. Hieronder lees je alvast één mogelijke definitie van het begrip globalisering.

Globalisering is het proces waarbij de integratie van economische, politieke en culturele processen op wereldvlak wordt nagestreefd. De grootste focus ligt op economisch gebied, met name de internationale handel.

 

In het inleefatelier Mondiapolis leggen we de focus op de economische processen.

Hieronder lees je 10 killerfacts, die telkens één thema gelinkt aan de oorzaken en gevolgen van globalisering, belichten.

Ongelijkheid
De 8 rijkste mensen bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. In 2010 waren dat er nog 300. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter.
Landroof
De landbouwoppervlakte die de laatste decennia in beslag is genomen, zou voldoende zijn om aan de voedingsnoden van één miljard mensen tegemoet te komen.
Natuurlijke hulpbronnen
Jaarlijks gebruikt Ikea 1% van de mondiale houtreserves op.
Sociale Bescherming
Als alle vrouwen lager onderwijs zouden kunnen volgen, dan zouden het aantal kindhuwelijken en de kindersterfte met een zesde dalen. En dan zou het aantal vrouwen dat sterft bij de bevalling verminderen met twee derde.
Gender
Als we geen actie ondernemen, duurt het nog 75 jaar voor we gelijke lonen tussen man en vrouw krijgen.
Waardig werk
In de kledingindustrie in Bangladesh waar 80% van de werknemers vrouw is, is één op twaalf lid van een vakbond.
Multinationals
9 van de 10 van werelds grootste multinationals bevinden zich in belastingparadijzen. Hoe komt het dat multinationals zoveel macht hebben?
Eerlijke belastingen
Ontwikkelingslanden verliezen jaarlijks minstens 170 miljard dollar aan belastinginkomsten omdat superrijken en multinationals een enorm vermogen verbergen in belastingparadijzen. Dat is twee keer het bedrag dat nodig is om extreme armoede uit de wereld te helpen.
Migratie
Wereldwijd vluchten momenteel 60 miljoen mensen voor oorlog, geweld en vervolging. Dit trieste cijfer is het hoogst sinds WO II.
Internationale instellingen
Het IMF prijst de manier waarop Bolivia zich de laatste tien jaar economisch heeft hersteld. De instelling heeft Bolivia tot voorbeeld gesteld van de andere Zuid-Amerikaanse landen. Ironisch genoeg heeft Bolivia net het tegenovergestelde gedaan dan wat het IMF had geadviseerd.

Zin om er meer over te weten? Lees onze 11 thematische fiches over globalisering.