Mondiapolis - Meer dan 10 minuten

Globalisering is een complex proces, omdat het veel spelers en belangen bevat. Hieronder lees je alvast één mogelijke definitie van het begrip globalisering.

Globalisering is het proces waarbij de integratie van economische, politieke en culturele processen op wereldvlak wordt nagestreefd. De grootste focus ligt op economisch gebied, met name de internationale handel.

In het inleefatelier Mondiapolis leggen we de focus op de economische processen.

Hieronder een selectie van 11 thema’s die aan bod komen in Mondiapolis. In elk thema komen kort en bondig de problemen, mogelijke oplossingen, educatief materiaal en links naar extra artikels aan bod.

Mondiapolis - Nabespreking